Poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamisen tai suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuus on aina varmistettava rakennusvalvonnasta rakennustarkastajalta ennen kuin hakemus jätetään.

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaavoituksessa kaavoitusarkkitehdin ja kaavasuunnittelijan toimesta. Päätökset poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista tekee Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunta kokouksissaan.

Tehdyt poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisut julkaistaan kunnan ilmoitustaululla

  • Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut haetaan Lupapisteen kautta www.lupapiste.fi
  • Hakemuslomake (vanha hakemuslomake)
    -Vanhan hakemuslomakkeen viimeinen sivu täytetään, jos naapurikuulemiset haetaan paperiliitteiden avulla. Muutoin hakemuslomaketta ei enää tarvita.