Asemakaavat ja ranta-asemakaavat

ASEMAKAAVAT

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Hämeenkyrössä asemakaava-alueita on seuraavasti:
- Kirkonseudun asemakaava-alue
- Kyröskosken asemakaava-alue
- Kyröskosken itäpuolinen asemakaava-alue (Harjunselkätien ja Hiidenlahden alue)
- Osaran asemakaava-alue (Osaran kylä)
- Niemen asemakaava-alue (Järvenkylän kylä)
- Mahnalan asemakaava-alue (Mahnalan kylä)

Linkki ajantasa asemakaavakarttaan

KARTAN OHJE
1) Valitse sivun vasemmasta reunasta Asemakaavoitus - Asemakaava-alueet - Asemakaavayhdistelmä
2) Klikkaa kartalla kyseistä asemakaava-aluetta. Kaavamerkintöjen selitykset löytyvät sivun oikeassa reunassa olevasta linkistä Kaavamerkinnät (pdf).

RANTA-ASEMAKAAVAT

Ranta-asemakaavat