Yleiskaavoitus

Yleiskaava on keskeinen kunnan alueiden käytön kehittämisväline. Se on nimensä mukaisesti yleispiirteinen kaava, jossa osoitetaan alueiden käytön pääperiaatteet kunnassa. Sen tehtävänä on ohjata kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä, lähinnä asemakaavoitusta sekä myös suoraan rakentamista esim. kylä- tai ranta-alueella. Yleiskaavojen laatiminen on kunnan tehtävä.

Yleiskaavatyö aloituspäätöksestä valmiiksi kunnanvaltuuston hyväksymäksi yleiskaavaksi kestää käytännössä useita vuosia.

Hämeenkyrössä on voimassa oikeusvaikutteisena seuraavat yleiskaavat:
- Strateginen yleiskaava
- Pinsiönkankaan osayleiskaava
- Sasi-Mahnala-Laitila osayleiskaava
- Lavajärven osayleiskaava
- Keskusta 2010 yleiskaava
- Kirkkojärvi-Heinijärvi-Herttuala-Jumesniemi osayleiskaava
- Ulvaanharjun osayleiskaava

Hämeenkyrössä on voimassa oikeusvaikutuksettomina seuraavat yleiskaavat:
- Keskustaajaman osayleiskaava
- Jokiniemen tilan osayleiskaava

STRATEGINEN YLEISKAAVA

KESKUSTA 2010 YLEISKAAVA

LAVAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

PINSIÖNKANKAAN OSAYLEISKAAVA

ULVAANHARJUN OSAYLEISKAAVA

SASI- MAHNALA-LAITILA OSAYLEISKAAVA

KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI-HERTTUALA-JUMESNIEMI OSAYLEISKAAVA

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 23.9.2013.