Rakennusvalvonta

****************************************************************************
RAKENNUSVALVONTA TIEDOTTAA:
- Rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri ovat tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostilla normaalisti. Avoimet toimistovastaanottoajat tiistaisin ja perjantaisin on peruttu. Käytetään Lupapiste.fi -palvelua neuvonnassa ja lupien valmistelussa.
-Katselmukset tilataan pääasiassa puhelimella. Kiireettömät katselmukset pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään myöhempään ajankohtaan. Ennen katselmusta varmistetaan asiakkaalta, ettei katselmukseen osallistu riskiryhmään kuuluvia tai sairaana olevia henkilöitä.
****************************************************************************''


Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamisen ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa. Rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta.

Rakennusvalvonta antaa tarvittavia ohjeita lupahakemuksia koskevissa asioissa.

Luvan hakeminen

Olemme ottaneet käyttöön rakentamisen lupakäsittelyä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun.

Voit asioida Lupapisteessä silloin kun sinulle sopii - koko hankkeen ajan. Voit täydentää hankkeen työtilassa tietoja itsenäisesti tai yhdessä muiden hankkeen osapuolten kesken. Voit käydä vuoropuhelua viranomaisen kanssa palvelun kautta ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen saat hanketta koskevat päätökset suoraan Lupapisteeseen. Voit tarvittaessa jatkaa rakentamisen aikaista asiointia Lupapisteessä aina hankkeen valmistumiseen asti. Lupapisteen avulla pidät itsesi sekä muut osapuolet tietoisena hankkeen etenemisestä.

Lisää tietoa ja neuvoja luvan hakemiseen löytyy www.Lupapiste.fi -sivuilta.

Lupapiste ei poista perinteistä paperilla asiointia tai mahdollisuutta kohdata viranomaisia kasvokkain, mutta tavoitteena on tarjota niin toimiva ja hyvä asiointikanava, että kaikki osapuolet suosisivat jatkossa sähköistä palvelua. Huomioi ajanvaraus asioidessasi rakennusvalvonnassa.

Toimistoajat:
Rakennustarkastaja on tavattavissa rakennusvalvontatoimistossa
tiistaisin ja perjantaisin klo 8.30 - 11.30.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hameenkyro.fi

Poikkeuksena rakennustarkastajalle oma osoite:

rakennustarkastaja(at)hameenkyro.fi