Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla myös kirjallinen selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvityksen perusteella tulee olla mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön ja täyttääkö puhdistusjärjestelmä asetuksen velvoitteet.

YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI (klikkaa)

HÄMEENKYRÖN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (klikkaa)

Asetuksen vaatimukset koskevat välittömästi uudisrakentamista sekä peruskorjausta, joka vaatii rakennusluvan ja joka ei ole vesihuoltolaitoksen viemäröinnin piirissä. Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä käsitellään rakennusluvan yhteydessä. Asiantuntijan laatima jätevesisuunnitelma ja rakentamistapaselostus jätevesijärjestelmästä toimitetaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvontaan. Vanhojen järjestelmien korjaamisesta tulee tehdä toimenpidelupahakemus rakennusvalvontaan.

Asetuksen lisäksi jätevesien käsittelyä säädellään paikallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä; Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Hämeenkyrössä on tehostetun ja normaalin käsittelyn alueet. Ympäristönsuojelumääräyksissä kielletään jätevesien johtaminen tai imeyttäminen maahan pohjavesialueilla. Lisäksi rannoilla edellytetään WC-vesille umpikaivoa hälytysjärjestelmineen. Määräyksissä on myös suojaetäisyyksiä mm. vesistöihin ja kaivoihin.

Opastusta käsittelyjärjestelmän valintaan

Suomen ympäristökeskus ylläpitää ns. puhdistamosivustoa erilaisista markkinoilla tarjolla olevista laitteistoista ja niiden puhdistustuloksista. Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton ylläpitämä Opas jätevesien maailmaan avustaa myös kiinteistökohtaisen järjestelmän valinnassa. Lisäksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen sivuille on kerätty Pirkanmaan alueella toimivien suunnittelijoiden yhteystietoja.

Jätevesien käsittelyyn ja asetuksen vaatimukset täyttäviä ratkaisuja on useita. Jätevesijärjestelmän valinta tulee tehdä aina kiinteistökohtaisesti, koska järjestelmään vaikuttavat kiinteistön yksilölliset olosuhteet ja käyttötarpeet. Asiantunteva suunnittelija osaa valita kiinteistölle sopivan järjestelmän. Jätevesijärjestelmän valintaan liittyviä neuvoja antaa myös kunnan ympäristösihteeri ja rakennusvalvonta. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvontatiimi on työstänyt uuden jätevesiesitteen haja-asutusalueen asukkaille, esite löytyy oheisen linkin kautta:

http://kvvy.fi/yhdistys/jatevesi/

Tiedostot