Tehtävät

Hallintosäännön mukaan:

Rakennustarkastaja päättää kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan määrätyt asiat lukuun ottamatta

- 1200 krsm²:n tai suuremman rakennuksen rakennuslupaa
- rakennuslupaa, joka koskee ympäristöluvanvaraisen toiminnan harjoittamista
- jätevesien käsittelyjärjestelmän toimenpidelupaa, joka koskee mitoitukseltaan yli 15 asukkaan järjestelmää

Katselmukset

Lupapäätöksessä mainitut katselmukset tekee pääsääntöisesti rakennustarkastaja/ tarkastusinsinööri. Aloituskokouksessa voidaan päättää perustus- ja rakennekatselmusten siirrosta vastaavalle työnjohtajalle.

Rakennustarkastaja/ tarkastusinsinööri suorittaa rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen asema-kaava-alueen ulkopuolella.

Asemakaava-alueella rakennuspaikkojen merkitsemisen suorittaa maankäyttöinsinööri puh. 050 682 48

LVI-katselmukset suorittaa kunnallistekniikan rakennuspäällikkö
Jari Luoma, puh. 050 554 2406