Tekniset- ja ympäristöpalvelut

Teknisellä palvelualueella järjestetään yhdyskuntateknisiä palveluita, joilla ylläpidetään ja parannetaan elinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä luodaan edellytyksiä asumiselle ja elinkeinotoiminnalle.

Teknisillä palveluilla tuetaan kunnan ydintoimintoja taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Ympäristöpalvelut vastaa yksikön ja maankäyttö- ja kaavoitusyksikön toiminnasta.