KUNNAN TONTTITARJONTA

Uudet Mahnalan asemakaava-alueen omakotitalotontit ovat nyt myynnissä. Kunnalla on tonttitarjontaa myös Ahrolantien-, Ali-Niskalan- ja Kyröskoskenharjun alueilla.

Mahnala - Makeaa elämää


Rakenna unelmiesi koti monien mahdollisuuksien Mahnalaan, jonne on kaavoitettu 19 kappaletta pientalo- ja paritalotontteja. Asu keskellä maaseutua, mutta silti lähellä kaikkea. Hämeenkyrön keskustaan ajaa noin kymmenessä minuutissa ja Tampereen keskustaan puolessa tunnissa.

Isot tontit auttavat sinua toteuttamaan haaveesi vaikka omasta pihasaunasta tai kasvihuoneesta. 2 000- 4 000 neliön tontit tarjoavat myös monia mahdollisuuksia harraste- ja yritystoimintaan. Alueen maaperä soveltuu hyvin rakentamiseen.

Kulttuurimaiseman kauneus hivelee silmiäsi ja läheiset suoramyyntitilat makuhermojasi. Matka reilun kilometrin päässä sijaitsevaan ympäristökouluun taittuu turvallisesti suunnitelmissa olevaa kevyen liikenteen väylää pitkin. Lähin päiväkoti sijaitsee Sasissa reilun viiden kilometrin päässä.

Mahnalan asemakaava-alueen tontit ovat varattavissa. Talonrakennustyöt alueella on mahdollista aloittaa heti kaupan jälkeen.

Alueen sijainti: http://www.infogis.fi/hameenkyro/?link=vp9YFsqOqe

Havainnekuva Mahnalan asemakaava-alueesta

Mahnalan tonttien hinnat ja pinta-alat

Mahnalan asemakaavakartta

Mahnalan asemakaavaselostus

Mahnalan rakentamistapaohje

Varausmenettely

1. Varausmenettelynä käytetään jatkuvaa hakumenettelyä, jossa tontteja varataan sitä mukaan kun varauksia saapuu. Mahnalan asemakaava-alueen tontit ovat varattavissa 1.6.2017 klo 10 alkaen.

2. Tontti varataan jättämällä kirjallinen varaushakemus. Varaushakemus voidaan tehdä joko sähköisesti kunnan karttapalvelussa tai jättämällä kirjallinen varaushakemus maankäyttöinsinöörille

3. Tontteja voi varata omatoimiset rakentajat sekä myyntiin rakentavat

4. Mahnalan asemakaava-alueella tontin varausmaksu on vuoden 2017 aikana 1000 €, siitä eteenpäin 500 €

5. Ahrolantien, Ali-Niskalan-, Kyröskoskenharjun asemakaava-alueilla tontin varausmaksu on 500 €

6. Varausmaksu on maksettava kunnasta lähetettävän laskun mukaisesti

7. Tontista tehdään varaus- ja myyntipäätös, kun varausmaksu on maksettu

8. Tontin varaus on voimassa yhden vuoden varauspäätöksestä

9. Varaaja voi hakea varauksen jatkamista yhdellä vuodella (varausaika voi olla enintään kaksi vuotta). Varauksen jatkamisesta laskutetaan 300 €

10. Maksettu varausmaksu on osa kauppahintaa

11. Tontin varaaja on oikeutettu perumaan varauksen. Peruminen tulee tehdä kirjallisena. Varausmaksua ei palauteta vaan se peritään käsittely ym. varauksesta aiheutuneina kuluina.

12. Kauppakirja tontista on tehtävä ennen varausajan päättymistä. Ellei kauppaa ole tehty tai haettu varauksen jatkamista ennen varausajan päättymistä, katsotaan varaus rauenneeksi

Myyntiperusteet ja hinnoittelu

1. Kunta laatii kauppakirjat

2. Ostaja vastaa seuraavista kauppaan liittyvistä kuluista ja velvoitteista: kaupanvahvistajan palkkio, lainhuudon hakeminen ja tontin lohkomiskulut

3. Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista

4. Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen rakennuslupapiirustusten mukaisen asuinrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa kaupasta käyttöönottovalmiuteen

5. Mahnalan -, Ahrolantien- ja Ali-Niskalan asemakaava-alueilla tonteilla on vähintään 120 k-m2 suuruinen asuinrakennuksen rakentamisvelvoite

6. Kyröskoskenharjun asemakaa-alueella tonteilla on vähintään 100 k-m2 suuruinen asuinrakennuksen rakentamisvelvoite

7. Mahnalan tonttien hinnat sisältävät kunnanhallituksen 22.8.2016, 76 § mukaisen viemäröinnin rakentamiskustannuksen

8. Sopimussakko on kaksi kertaa kauppahinta mikäli ostaja ei täytä rakentamisvelvoitetta tai luovuttaa tontin rakentamattomana kolmannelle ilman kunnan suostumusta

Kaikki kunnan omakotitalotontit:

http://infogis.infokartta.fi/infogis-hameenkyro/

Klikkaa vasemmasta reunasta tonttipörssi aktiiviseksi ja näet kunnan pientalotonttitarjonnan kartalla. Palvelussa näkyvissä mm. hinta-, pinta-ala- ja rakennusoikeustiedot tonteista.

Kysy lisää Hämeenkyrön Yrityspalveluilta, Markus Pikka puh. 050 310 0331 tai Tanja Lahti 050 3646052, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi.

Kuvat