KUNNAN TONTTITARJONTA

Etelärannan uudet tontit tulossa myyntiin.

Oletko aina haaveillut asuvasi joen rannalla? Meillä se on mahdollista.

Puronsuun Etelärannan uudella tonttialueella tulee myyntiin 8.7.2020 klo 12 kuusi joenvarsitonttia sekä yksi sisämaatontti. Lisätietoja tonteista löydät vasemmalla olevasta valikosta Puronsuun kohdalta.

Meillä on myynnissä loistavia tontteja myös Mahnalan, Ahrolan, Ali-Niskalan ja Kyröskosken harjun alueilla.

Kaikki kunnan omakotitalotontit:

http://infogis.infokartta.fi/infogis-hameenkyro/

Klikkaa vasemmasta reunasta tonttipörssi aktiiviseksi ja näet kunnan pientalotonttitarjonnan kartalla. Palvelussa näkyvissä mm. hinta-, pinta-ala- ja rakennusoikeustiedot tonteista.

Kysy lisää tontit@hameenkyro.fi

Varausmenettely

1. Varausmenettelynä käytetään jatkuvaa hakumenettelyä, jossa tontteja varataan sitä mukaan kun varauksia saapuu. Mahnalan asemakaava-alueen tontit ovat varattavissa 1.6.2017 klo 10 alkaen.

2. Tontti varataan jättämällä kirjallinen varaushakemus. Varaushakemus voidaan tehdä joko sähköisesti kunnan karttapalvelussa tai jättämällä kirjallinen varaushakemus maankäyttöinsinöörille

3. Tontteja voi varata omatoimiset rakentajat sekä myyntiin rakentavat

4. Mahnalan asemakaava-alueella tontin varausmaksu on vuoden 2017 aikana 1000 €, siitä eteenpäin 500 €

5. Ahrolantien, Ali-Niskalan-, Kyröskoskenharjun asemakaava-alueilla tontin varausmaksu on 500 €

6. Varausmaksu on maksettava kunnasta lähetettävän laskun mukaisesti

7. Tontista tehdään varaus- ja myyntipäätös, kun varausmaksu on maksettu

8. Tontin varaus on voimassa yhden vuoden varauspäätöksestä

9. Varaaja voi hakea varauksen jatkamista yhdellä vuodella (varausaika voi olla enintään kaksi vuotta). Varauksen jatkamisesta laskutetaan 300 €

10. Maksettu varausmaksu on osa kauppahintaa

11. Tontin varaaja on oikeutettu perumaan varauksen. Peruminen tulee tehdä kirjallisena. Varausmaksua ei palauteta vaan se peritään käsittely ym. varauksesta aiheutuneina kuluina.

12. Kauppakirja tontista on tehtävä ennen varausajan päättymistä. Ellei kauppaa ole tehty tai haettu varauksen jatkamista ennen varausajan päättymistä, katsotaan varaus rauenneeksi

Myyntiperusteet ja hinnoittelu

1. Kunta laatii kauppakirjat

2. Ostaja vastaa seuraavista kauppaan liittyvistä kuluista ja velvoitteista: kaupanvahvistajan palkkio, lainhuudon hakeminen ja tontin lohkomiskulut

3. Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista

4. Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen rakennuslupapiirustusten mukaisen asuinrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa kaupasta käyttöönottovalmiuteen

5. Mahnalan -, Ahrolantien- ja Ali-Niskalan asemakaava-alueilla tonteilla on vähintään 120 k-m2 suuruinen asuinrakennuksen rakentamisvelvoite

6. Kyröskoskenharjun asemakaa-alueella tonteilla on vähintään 100 k-m2 suuruinen asuinrakennuksen rakentamisvelvoite

7. Mahnalan tonttien hinnat sisältävät kunnanhallituksen 22.8.2016, 76 § mukaisen viemäröinnin rakentamiskustannuksen

8. Sopimussakko on kaksi kertaa kauppahinta mikäli ostaja ei täytä rakentamisvelvoitetta tai luovuttaa tontin rakentamattomana kolmannelle ilman kunnan suostumusta

Kuvat