Vesihuolto

VESILAITOS

Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-ajatuksena on valmistaa, hankkia ja toimittaa asiakkailleen keskeytyksettä tasalaatuista ja -paineista, terveysvaatimukset täyttävää hyvää talousvettä. Talousvesi on käsiteltyä pohjavettä, josta 60% toimitetaan kunnan omalta vedenottamolta Miharista ja 30% ostetaan Kyröskosken Vesihuolto Oy:ltä sekä 10% Hämeenkyrön Vesi Oy:ltä.

Vesihuoltolaitoksen oman jakeluverkoston pituus on noin 190 kilometriä ja sen piiriin kuuluu noin 6000 asukasta ja 45 vesiosuuskuntaa. Vesilaitos turvaa vuonna 2010 kunnanhallituksen vahvistamalla toiminta-alueellaan asiakkaidensa talousveden saannin riittävyyden siten, että veden laatu täyttää hyvälle talousvedelle asetetut vaatimukset.

VIEMÄRILAITOS

Keskitetyn viemäröinnin piiriin kuuluvat kaava-alueet. Keskitetyn jätevesiverkoston ulkopuolella on noin 4000 asukasta. Hämeenkyrössä on viemäriverkostoa noin 140 kilometriä ja sen piiriin kuuluu noin 6500 asukasta. Jätevedet johdetaan käsiteltäväksi kunnan omalle Pappilanjoen alueella sijaitsevalle jätevedenpuhdistamolle, jonne myös Ylöjärven Viljakkalan jätevedet johdetaan. Kunnan alueella on lähinnä maaston muodon ja korkeuserojen johdosta rakennettu 27 jätevesipumppaamoa, joista valtaosa on kytketty kaukovalvontaan.