Laskutus

Vesi- ja jätevesilaskutus perustuu kiinteistökohtaisella vesimittarilla mitattuun veden kulutukseen. Kuluttaja-asiakkaat saavat vuodessa neljä vesilaskua. Näistä kolme on aikaisemman kulutuksen perusteella laskettuun arvioon perustuvia laskuja ja neljäs on tasauslasku, joka perustuu ilmoitettuun mittarilukemaan.

Laskutukseen tulee ilmoittaa kaikista vesi- ja jätevesilaskutukseen liittyvistä muutoksista. Laskutukseen vaikuttavia muutoksia ovat esim. nimen muutokset, osoitteen muutokset, omistaja- tai kuluttajamuutokset ja asukasluvun muutos käyttöpaikassa.

Arviolasku lähetetään 3 kuukauden välein vuoden alusta lukien. Uusien liittyjien kulutus arvioidaan aluksi esim. henkilöluvun mukaan.

Tasauslaskussa laskutetaan veden ja jäteveden kulutus edellisestä lukemasta uuteen lukemaan huomioon ottaen jo maksetut arviot. Vesimittarin lukeman ilmoittamista varten lähetetään vuosittain mittarinlukukortti niille alueille, joilla mittareita ei lueta laitoksen toimesta. Korttiin merkitään vesimittarin lukema ja lukupäivämäärä ja sen voi palauttaa postin mukana maksutta. Tiedot voi myös ilmoittaa puhelimella: puh. 050 322 5904, Hämeenkyrön kunnan kotisivuilla palautelomakkeella tai sähköpostilla: vesihuoltolaitos(at)hameenkyro.fi.

Arviona perityn summan ollessa suurempi kuin tasauslasku, siirtyy alle 100 euron hyvitys seuraavalle laskulle ja suuremmat hyvitykset palautetaan kuluttajalle. Tasauslaskussa on mukana myös kyseisen laskutuskauden loppuarvio.

Asiakkaalle lähetetään kaksi maksukehoitusta ennen saatavien siirtämistä perintätoimisto Lowell Oy:lle. Maksukehotuskulut 5 €/maksukehotus.