Liittyminen vesijohto- ja viemäriverkostoon

Kiinteistön liittyessä vesihuoltopalvelujen piiriin tehdään liittymissopimus. Vesihuoltolain mukaan asiakkaan ja vesihuoltolaitoksen välillä noudatetaan sopimusta verkostoon/verkostoihin liittymisestä sekä vesihuollon yleisiä toimitusehtoja.

Liittymismaksu/maksut laskutetaan vesihuoltolaitoksen maksutaksan mukaisesti. Maksut perustuvat kiinteistön kokoon ja käyttöön.

Kiinteistön omistajan vaihtuessa liittymäsopimus siirretään uuden omistajan nimiin.

Neuvonta: Toimistosihteeri Sari Artola p. 050 322 5904

Liitostyöt vesi- ja viemäriverkostoon sekä vesimittarin asennus tilataan vesihuoltolaitoksen asentajalta Jussi Kallio p. 0400 449 971. Liittymän rakentaminen edellyttää allekirjoitettua sopimusta ja tilaukset vähintään neljä päivää ennen toivottua ajankohtaa.

Liittymislomake

Vesihuoltolaitoksella on otettu käyttöön uudistettu liittymähakemus, jonka voi nyt lähettää netin kautta. Lomakkeen lähettäminen sähköisesti vaatii Suomi.fi tunnistautumisen.

Suomi.fi-viestit on tietoturvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Organisaatiot voivat lähettää sinulle päätöstietoja ja muita dokumentteja. Osalle organisaatioista voit myös itse lähettää viestejä ja liitetiedostoja.

Kun otat Suomi.fi-viestit käyttöön, annat yleisen suostumuksen, että kaikki viranomaisviestit voidaan toimittaa sinulle sähköisesti Suomi.fi-viesteihin. Viesti voi olla myös todisteellinen tiedoksianto, joka on kuitattava vastaanotetuksi ennen kuin viestin voi avata. Viestien toimitustapaa voi muuttaa myöhemmin viestien asetuksissa.

Sähköinen hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

https://hameenkyro.epalvelu.fi/vesihuoltolaitos/fi/Hakemus_kiinteiston_liittamisesta_vesihuoltolaitokseen_2160007.html