Kurssimaksut, liikunta- ja kulttuurisetelit ym. maksuvälineet

Kurssimaksut laskutetaan lukukausittain. Laskut lähetetään postitse. Laskua ei peruta eikä maksettuja kurssimaksuja palauteta, vaikka opiskelija ei osallistuisi kurssille tai opiskelu keskeytyisi. Kurssimaksu on maksettava myös, vaikka opiskelija olisi keskeyttänyt opintonsa ennen laskun saapumista, sillä kurssien toteutumisesta päätetään opiskelijoiden ilmoittautumismäärien perusteella.

Mikäli opiskelijalla on aiemmilta lukuvuosilta maksamattomia kurssimaksuja, ei hänellä eikä hänen alaikäisellä perheenjäsenellään ole opinto-oikeutta Hämeenkyrön kansalaisopistossa lukuvuonna 2019 - 2020.
He eivät voi myöskään ilmoittautua kursseille.

Kurssimaksuista päättää sivistyslautakunta ja joiltakin osin kansalaisopiston rehtori.


KURSSIKERRAN PERUMINEN
Opettajan sairauden tms. syyn tähden kurssikerta voidaan perua kerran lukukaudessa ilman, että sille järjestetään korvaava kurssikerta.

SENIORIOPISKELIJAT

Yli 80 –vuotiaat opiskelijat saavat 50% alennusta kurssimaksuista. Henkilön pitää itse ilmoittautuessaan mainita alennuksesta, sillä opisto ei palauta kurssimaksua tai muuta jo tehdyn laskun loppusummaa.

KURSSILAHJAKORTTI

Kansalaisopiston toimistosta voi noutaa lahjakortin, jota vastaan lahjan saaja pääsee ilmaiseksi kurssille. Lasku lahjakortista lähetetään lahjan antajalle, joka myös kortin noutaessaan määrittelee lahjakortin arvon.

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT

Työvoimatoimistossa kirjoilla olevat hämeenkyröläiset työttömät työnhakijat voivat osallistua lukuvuonna 2019 - 2020 syys- ja kevätlukukaudella maksutta yhdelle mille tahansa kansalaisopiston kurssille. Etu ei koske yksityisopetuskursseja.

Asiakkaan tulee ennen kurssin alkamista kirjautua
http://www.mol.fi sivuille pankkitunnuksillaan ja tulostaa omista tiedoistaan todistus, joka osoittaa että hän on työtön työnhakija.

Todistus on esitettävä kansalaisopiston toimistossa sen aukioloaikana ennen kuin opiskelija on toisen kerran läsnä ao. kurssilla.

Todistus työttömyydestä on esitettävä syyskaudesta ja kevätkaudesta erikseen.

Smartumin LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIT ja -SALDOT, RJ-Kuntoiluseteli Oy:n TYKYSETELIT, TYKY-ONLINE, Edenredin VIRIKESETELIT ja MOBIILIMAKSU, ePASSI Payments OY:n SPORTTIPASSI ja KULTTUURIPASSI

Kurssimaksuja on mahdollista maksaa eri maksuvälineillä ennen laskutusta syyskaudella viimeistään 30.9.2019 ja kevätlukukaudella 31.1.2020. Niillä ei voi maksaa jo lähetettyjä laskuja.

Maksuvälineinä käyvät Smartumin kulttuuri- ja liikuntasetelit, Smartumin liikunta- ja kulttuurisaldo, Smartumi-Pay, RJ-Kuntoiluseteli Oy:n Tyky-kuntosetelit ja Tyky-Online sekä Edenredin Virikesetelit ja mobiilimaksu sekä ePassi Payments Oy:n SporttiPassi ja KulttuuriPassi.

Huomioithan, että nämä maksuvälineet ovat henkilökohtaisia, eikä niillä voi maksaa toisen henkilön kurssimaksua.

Smartumin kulttuuri- ja liikuntasaldolla maksetuista kurssimaksuista tulee toimittaa tosite opiston toimistoon. Tositteesta tulee näkyä selvästi asiakkaan täten maksaman kurssin numero ja nimi sekä koskeeko maksu syys- vai kevätlukukautta.

Mikäli haluat, että opisto veloittaa kurssimaksun ePassiltasi tai Tyky-Online -tililtäsi, ilmoita siitä toimistolle syyskaudella 30.9.2019 mennessä ja kevätlukukaudella 31.1.2020 mennessä tai heti ilmoittautumisesi jälkeen.

Mobiilimaksut onnistuvat vain kansalaisopiston toimistossa.

Setelit toimitetaan opettajalle kurssin ensimmäisellä kokoontumiskerralla suljetussa kirjekuoressa, jossa tulee olla kurssin numero ja nimi sekä osallistujan nimi tai kansalaisopiston toimistoon kurssin alkamisviikolla. Mikäli kurssimaksua ei makseta kokonaan seteleillä tulee setelit ja täydentävä tasaraha toimittaa kansalaisopiston toimistoon sen auki-oloaikana tai sopia toimittamisesta toimiston kanssa.

Epäselvissä tilanteissa kannattaa soittaa kansalaisopiston toimistoon p. 050 502 3734.