Tiedottaminen

Opiston toiminnasta tiedotetaan ensisijaisesti tekstiviestein, opiston internetsivuilla , opintoryhmissä, tiedotusvälineiden tapahtumakalentereissa sekä opiston facebook-sivuilla. Mahdollisuuksien mukaan käytetään myös Hämeenkyrössä ilmestyvää paikallislehteä.

Olemme myös Instagramissa ja Pinterestissä.

Opiskelijoille ilmoitetaan kurssimuutoksista ensisijaisesti tekstiviestillä. Siksi ilmoittautumisten yhteydessä kysytään opiskelijan matkapuhelinnumeroa.

Hämeenkyrön kansalaisopisto pidättää oikeuden opetusohjelman muutoksiin.

POIKKEUSOLOJEN HUOMIOINTI

Hämeenkyrön kansalaisopiston toiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia viranomaisohjeita. Lähiopetus saattaa keskeytyä lukuvuoden aikana ja muuntua soveltuvin osin etäopetukseksi. Jokainen osallistuu kursseille omalla vastuullaan ja
on velvollinen noudattamaan yleisiä suojautumisohjeita:
* turvavälejä
* käsihygieniaa (käsien pesu kursseille tultaessa)
* yskiminen hihaan tai kertakäyttönenäliinaan