Taiteen perusopetus


Hämeenkyrön kansalaisopisto antaa lapsille ja nuorille suunnattua yleisen oppimäärän mukaista
taiteen perusopetusta kuvataiteissa, käsitöissä ja teatteritaiteessa.

Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulussa annetaan piirustuksen, maalauksen, kuvanveiston ym. visuaalisten valmiuksien harjoittamiseen pyrkivää opetusta.
Opetus alkaa leikinomaisesta tutustumisesta kuvataiteen eri osa-alueisiin ja etenee kohti omatoimista kuvallista ilmaisua.

Opetuskokonaisuuksittain edetään varhaisiän opinnoista (n. 5–6 v.), perusopintoihin (n. 7–12 v.) ja teemaopintoihin (n. 13–16 v.). Kuvataidekoululaiset tutustuvat kerran lukuvuoden aikana maksutta lähialueiden näyttelytarjontaan.

Kuvataidekoulu toimii osana taiteen perusopetusta ja noudattaa taiteen perusopetuksesta annettuja säädöksiä. Hämeenkyrön kuvataidekoulu kuuluu Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liittoon.


Kuvataidekoulu toimii osana taiteen perusopetusta ja noudattaa taiteen perusopetuksesta annettuja säädöksiä. Hämeenkyrön kuvataidekoulu kuuluu Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liittoon.

Vastaavana opettajana toimii Kristiina Heimonen ja tuntiopettajana Outi Alho. Kuvataidekoulun puhelinnumero on
050 384 4876.

Käsityöpajat

Lasten ja nuorten käsityöpajat ovat taiteen perusopetusta. Taiteen perusopetus koostuu perusopinnoista (n. 300 tuntia), jotka suoritetaan neljän lukuvuoden aikana ja teemaopinnoista. Käsityön taiteen perusopetuksessa noudatetaan annettuja taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteita.

Lasten ja nuorten käsityöpajassa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin käsityötekniikoihin ja materiaaleihin.

Teatteritaide

Taiteen perusopetusta teatteritaiteessa annetaan kolmelle ikäryhmälle: 7–10 –vuotiaille, 11–12 –vuotiaille ja 13 -16 -vuotiaille. Opetus sisältää teatteri- ja roolileikkejä valmentavissa opintokokonaisuuksissa (7–10 v.). Perus- ja teema-opinnoissa (11–12 v. ja 13 -16 v.) tutustutaan lähemmin teatterityön eri osa-alueisiin: näyttelijäntyöhön ja puvustukseen, maskeeraukseen, lavastukseen, valo- ja äänitekniikkaan sekä dramaturgiaan ja ohjaukseen.
Kaikki teatteritaiteen perusopetuksen oppilaat pääsevät ilmaislipuilla katsomaan muiden Hämeenkyrön kansalaisopiston teatteriryhmien esityksiä. He käyvät myös tutustumassa lukuvuoden aikana yhteen tamperelaiseen ammattilaisteatterin esitykseen yhdessä opettajan kanssa. Lipun hinta täsmentyy, kun tutustumiskohde on valittu.

Ennakkoilmoittautuminen on ollut teatteritaidetta opiskeleville jo keväällä. Vapaita oppilaspaikkoja on jokaisessa ikäryhmässä. Niille ilmoittautuminen tapahtuu joko netin tai puhelimen välityksellä kansalaisopistoon ilmoittautumisen alettua 12.8.2019 klo 17 alkaen. Paikkoja voi tiedustella vielä opetuksen alettuakin. Opettajana Mira Card, työpuhelin 040 133 1267.

Kuvat