Hallinto

Hallinnon tukipalvelut

Hallinto- ja talouspalvelut hoitaa hallitustyöskentelyyn liittyvät valmistelu-, täytäntöönpano ja toimistotyöt, huolehtii kunnan keskusarkistosta sekä hoitaa kunnan kirjanpidon, laskujen maksatuksen, taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen laatimisen.

Henkilöstöpalvelut huolehtii keskitetysti työnantajan tehtävistä ja palkkojen maksusta. Palvelupäällikkö on myös kunnan työsuojelupäällikkö ja palkka-asiamies.

ICT-yksikkö vastaa perustietotekniikasta, siihen liittyvistä ohjelmista ja hallintoverkon ylläpidosta.

Lisää kunnan taloustietoja (tilinpäätös ym.) löydät täältä:

Taloustiedot

Hämeenkyrön kunnalle osoitetut verkkolaskut.

Tästä lisätietoa.

Hämeenkyrön kunnan e-laskutus ja suoramaksut.

Lisätietoa tästä.

Arkisto

Hämeenkyrön kunnan arkisto on avoinna tutkijoille virka-aikana. Asiakirjoja on mahdollisuus käydä tutkimassa arkistossa tai niitä voi tilata nähtäville maakunta-arkistoihin tai vastaaviin kunnallisiin arkistoihin.

Asianhallintasuunnittelija
puh. 050 303 7896