Hämeenkyrön kunnan avustukset yksityisteille

24.1.2019

Yksityisteiden hoitoavustuksia myönnetään järjestyneille yksityisteille, jotka eivät ole kunnan hoidossa, 50% edellisen vuoden keskimääräisistä kunnan hoitomenoista €/m seuraavasti:

  • avustusta myönnetään viimeiseen ympärivuotisesti asuttuun kiinteistöön asti
  • avustettavan tieosuuden tulee olla vähintään 250 m
  • tiekunnan täytyy olla järjestäytynyt ja toimiva ja tiekuntien yhteystietojen tulee olla ajantasaisina MML:n yksityistierekisterissä sekä kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa
  • kunnan avustamia teitä saa käyttää muidenkin kuin tieosakkaiden hyväksi tilapäiseen ja satunnaiseen liikenteeseen

Sodissa palvelleet veteraanit tai heidän leskensä voivat hakea tienhoitoavustusta sellaisen yli 50 m pitkän tiensä kunnossapitoa varten, jonka kunnossapitoon ei myönnetä muuta yhteiskunnan avustusta. Tien tulee olla hakija itsensä kunnossapitämä tai kustantama.

Hakemuslomakkeet lähetetään ensisijaisesti yksityistien ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti hakemuslomakkeen voi tulostaa kunnan nettisivuilta tai pyytämällä puhelimitse 050 409 8920 tai sähköpostitse raija.vuorinen@hameenkyro.fi

Hakemukset palautetaan 28.2.2019 kello 15.30 mennessä tekniseen toimistoon Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Hämeenkyrön kunta
Tekniset palvelut

« Takaisin