Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös 20.12.2018

21.12.2018

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös 20.12.2018, 18/0837/3, Dinro 02389/18/2299

Asia: täytäntöönpanon kieltovaatimus kunnallisasiassa
Valittaja: Vilho Ponkiniemi, Hämeenkyrö
Päätös, josta valitetaan: Hämeenkyrön kunnanhallituksen päätös 22.10.2018, § 140
Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut: Hallinto-oikeus ei kiellä kunnanhallituksen päätöksen täytäntöönpanoa. Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasian myöhemmin erikseen.

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.
Kunnanhallituksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta.

Tiedostot

« Takaisin