Kuntalain 142 §:n mukainen kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 2.4.2019

26.4.2019

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 2.4.2019 antanut päätöksen 19/0389/2, dnro 00130/17/2205 Matti Kulkkaan kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.
Valitus on koskenut Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston päätöstä 14.12.2016 (21 §).

Nähtävilläoloaika: 26.4.2019 - 26.5.2019

Tampereella 25.4.2019,
Alueellinen jätehuoltolautakunta

Tiedostot

« Takaisin