Esiopetus

Esiopetus

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta. Toiminnan perustana ovat valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) ja Hämeenkyrön kunnan esiopetussuunnitelma (2016). Esiopetus tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä oppimisen taitoja. Lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten kanssa.

Esiopetuksen järjestäminen

Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille yhtä vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli neljä tuntia viitenä päivänä viikossa. Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetus on huoltajalle maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava osapäivähoito on maksullista. Esiopetukseen osallistuvat kuuluvat esiopetuksen osalta koulukuljetuksen piiriin. Kuljetuksen järjestämisessä noudatetaan sivistyslautakunnan päättämiä koulukuljetusperiaatteita.

Esiopetukseen osallistuminen

Esiopetus on muuttunut huoltajaa velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. 1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava lapsen osallistumisesta tämän lain mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Opetukseen ilmoittautuneiden tulee osallistua opetukseen säännöllisesti esiopetuspäivinä.

Esiopetuksen järjestämispaikat

Sivistyslautakunta päättää vuosittain esiopetuksen järjestämispaikoista esiopetukseen ilmoittautumisen jälkeen.

Lukuvuoden 2018-2019 toimintapaikat:

Heinijärvi, Trossitie 305, 39100 Hämeenkyrö

Ryhmä 1, Tytti Leppänen p. 040-133 0494

Kyröskoski, Koulukatu 26, 39200 Kyröskoski

Ryhmä 1, Arja Salokannas p. 040-133 0441

Ryhmä 2, Anne Mielonen p. 040-133 0442

Mahnalan Ympäristökoulu, Maisematie 761, 39100 Hämeenkyrö

Ryhmä 1, Kirsi Halme p. 050-559 7419

Ryhmä 2, Marjatta Turkia p. 050-308 9550

Kirkonkylän koulu, Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö

Ryhmä 1, Kristiina Sillanpää p. 050-559 7785

Ryhmä 2, Sari-Leena Suomela p. 050-390 4226

Ryhmä 3, Tarja Potila p. 050-591 9416

Lisätietoja: esiopetuksen vastuurehtori Kalle Nuoranne 050-502 3717

Esiopetussuunnitelma

Esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet