Esiopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Esiopetus ja sitä täydentävä aamu- ja iltapäivätoiminta on koulujen järjestämää toimintaa. Esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään ensisijaisesti siinä koulussa, jossa esiopetusryhmä toimii. Toimintaa järjestetään aamuisin tarvittaessa ja esikoulun jälkeen klo 17.00 asti.

Lasten kanssa päivittäin työskentelevät koulutetut esiopettajat, koulunkäynninohjaajat ja sekä koulun erityisopettaja.

Huoltajilla on lakisääteinen oikeus valita myös varhaiskasvatuksen osa-aikainen aamu- ja iltapäivähoito. Päivähoito järjestetään aina päiväkodeissa, vaikka esiopetusryhmä toimii aina koulussa. Vuorohoitoa tarvitseville lapsille päiväkotipaikka osoitetaan Kirkonkylän päiväkodista, Monitoimikeskus Sillasta. Muutoin päiväkotipaikka osoitetaan johonkin kunnan päiväkodeista.

Esioppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, mikäli kodin ja koulun välinen etäisyys on yli kolme kilometriä. Mikäli lapsi tarvitsee ja osallistuu aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan, koulu ei järjestä silloin koulukuljetusta. Ainoastaan siinä tapauksessa, että esiopetus järjestetään eri paikassa kuin iltapäivätoiminta (=varhaiskasvatusvaihtoehto), kunta järjestää kuljetuksen esikoulun ja päiväkodin välille.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan hoitoajat tulee ilmoittaa edeltävän viikon maanantaihin mennessä. Hoitoajat voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Palvelu edellyttää Suomi.fi.viestipalvelun käyttöönottoa. Se tapahtuu helposti lisäämällä sähköpostiosoite pyydettyyn kenttään.

Tätä klikkaamalla pääset ilmoittamaan hoitoajat sähköisesti.

Hoitoajat voi ilmoittaa myös paperilomakkeella. Lomake löytyy sivun oikeasta reunasta.

Mikäli lapsen hoitoajat pysyvät säännöllisesti samana, riittää kun kerran ilmoittaa yhden viikon hoitoajat. Muutokset tulee ilmoittaa edeltävän viikon maanantaihin mennessä.

Esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet