Kurssit

Syksyllä 2017 ja sen jälkeen lukion aloittavat opiskelevat 1.8.2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman uusien kurssikuvauksien mukaisesti.

Kurssikuvauksissa kerrotaan kunkin opetusohjelmaan kuuluvan kurssin osalta kurssin keskeiset sisällöt ja arviointiperiaatteet. Lisäksi jokaiseen kurssiin on liitetty suoritusjärjestyssuositus, joka tulee ottaa huomioon ennen kurssin valitsemista opinto-ohjelmaan. Joihinkin kursseihin liittyy suositus kurssin opiskeluajankohdasta. Tarkempia lisätietoja kurssien sisällöistä saa ko. aineen opettajilta.

Mikäli opiskelija suorittaa ylioppilastutkintonsa hajautetusti, on pidettävä huoli siitä, että kirjoitettavien aineiden kaikki pakolliset kurssit tulevat suoritetuiksi ennen ylioppilaskokeita. Tämä voi aiheuttaa poikkeamia kurssien normaaliin suoritusjärjestykseen. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan tarkoituksenmukaisen opinto-ohjelman laatimiseksi.