Terveydenhoito

Lukiossa opiskelija kuuluu opiskeluterveydenhuollon piiriin. Terveystarkastus tehdään opintojen ensimmäisen vuoden aikana. Opintojen alettua jaetaan esitietolomakkeet terveydentilan kartoittamiseksi jonka perusteella arvioidaan terveystarkastuksen kiireellisyyttä. Opiskeluterveydenhuollossa tarjotaan mahdollisuutta tulla myös lääkärintarkastukseen. Miesopiskelijoille opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastus tehdään kutsuntavuonna, koska asevelvollisten lääkärin suorittama ennakkoterveystarkastus järjestetään opiskeluterveydenhuollossa oppilaitoksessa tai terveyskeskuksen vastaanotolla.

Lukiossa terveydenhoitaja on tavattavissa päivittäin avoimella vastaanottoajalla ilman ajanvarausta klo 10 – 11.30 välisenä aikana. Muuten vastaanotolle tulee varata aika. Terveydenhoitaja on koululla pääasiassa päivittäin, mutta asiakastapaamiset, moniammatilliset työryhmät ja muu terveydenhoitotyö vie välillä työaikaa, jolloin vastaanottoa ei ole.

Lukiossa pääpaino terveydenhoitotyössä on seksuaaliterveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. Vastaanotolla puhutaan paljon myös sosiaalisista suhteista, levosta ja rentoutumisesta sekä elämänhallintataidoista.

Lukion terveydenhoitajana toimii Outi Koskinen

Yhteystiedot

Puh: 050 3904 233

S-posti: outi.koskinen@hameenkyro.fi

Wilma: wilma-tunnukset saa opintojen alkaessa / kansliasta

Facebook: Kouluterkka Outi – Hämeenkyrön yhteiskoulu

http://www.terkanblogi.blogspot.fi/

Koulukuraattori lukiossamme on Laura Järvinen

Yhteystiedot

Puh: 044 7306371

S-posti: laura.jarvinen@ikaalinen.fi

Myös Wilman kautta

Koulukuraattori auttaa opiskelijoita opiskeluun (esim. motivaatio-ongelmat ja poissaolot), ihmissuhteisiin, sosiaalisiin ongelmiin (esim. perheongelmat ja päihteiden käyttö) sekä itsenäistymiseen (talous- ja asuntoneuvonta) liittyvissä asioissa.

Suun terveydenhoito

Opiskelija voi halutessaan varata ajan suun terveystarkastukseen Hämeenkyrön hammashoitolaan numerosta 040 133 0400

http://www.mll.fi/nuortennetti

http://www.vaestoliitto.fi/nuoret

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx