Työelämäyhteydet

Työpolku

Työpolku -kurssi valmentaa nuoria työnhakuun, tutustuttaa erilaisten ammattialojen työtehtäviin, ammattia koskeviin edellytyksiin ja työntekijältä vaadittaviin vaatimuksiin. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita erilaisia työtehtäviä kohtaan ohjatusti syyslukukauteen painottuvien koulutusteemojen avulla.

Työtehtävien edellyttämiin vaatimuksiin hankitaan osaamista erilaisin koulutusteemoin. Kurssin aikana toteutetaan mm. hygieniapassikoulutusta ja järjestetään passin suorittamiseen kuuluva testitilaisuus. Yleisiä työnhakutaitoja, kuten omatoimisuutta, kriittistä ajattelua, asiakaspalvelutaitoja, sekä muita vuorovaikutustaitoja käydään läpi koulutusjakson aikana. Oman työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittaminen on osa työhön valmentautumista. Työhön kouluttautuminen tarjoaa oppilaille turvallisen ja ohjatun väylän omien vahvuuksien löytämiseen työpolun eri vaiheissa.

Työpolku on kokonaisuus, joka tukee työllistymiseen vaadittavia taitoja ja tarjoaa oppijoille mahdollisuuden osoittaa osaamisensa lopulta työharjoittelun kautta yrittäjien tarjoamissa työtehtävissä. Onnistuneen työharjoittelujakson päätavoite on työllistää nuoret kesätöihin.

Lukion yrittäjyysosio sisältää osallistumisen kahden päivän pituiseen idean tuotteistaminen opintojaksoon. Jakson aikana opiskelijat harjoittelevat idean tuotteistamista kohti valmista tuotetta tai palvelua. Keskeiset sisällöt ovat: tuotteistamisen työkalut, idean kiteyttäminen, asiakkaiden määritteleminen, segmentointi ja ostamisen esteiden poistaminen. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampere 3:n Y- kampuksen kanssa. Mukana on opiskelijoita F.E. Sillanpään ja Ikaalisten lukiosta. Lukiolaiselle osion suorittaminen tarjoaa mahdollisuuden tutustua ammattikorkeaopintoihin. Osio voidaan lukea hyväksi ammattikorkean yrittäjyysopinnoissa. Halutessaan opiskelija voi täydentää kurssisuoritusta lukioaikana ja saada avoimesta ammattikorkeasta 3 op suorituksen.

Kurssi on hajautettuna syksyn ja kevään ajan.

Miksi alueen yrittäjän kannattaa lähteä mukaan tähän yhteistyöhön? Projektissa mukanaolo vahvistaa oman yrityksen näkyvyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden luoda ensikontakteja mahdollisiin tuleviin työntekijöihin. Tämän projektin kautta yrittäjällä on mahdollisuus solmia yhteyksiä niihin nuoriin, jotka haluavat työskennellä oman alueen yrityksissä lukion tai sitä seuraavien jatko-opintojen jälkeen.


Hankkeesta lisätietoja antavat

Juha Aitalaakso
opinto-ohjaaja
F.E. Sillanpään lukio, Hämeenkyrö
040-503 2973