Historia

Heinijärven koulu aloitti toimintansa 29.9.1902. Koulu oli aluksi neljäluokkainen. Ensimmäisenä kouluvuonna opettajia oli yksi ja oppilaita 27. Alusta lähtien opetus oli tavoitteellista ja opetussuunnitelman mukaista, oppiaineina mm. mittausoppia, voimistelua ja käsitöitä. Oppivelvollisuuslain (v.1921) säätämisen jälkeen koulu kasvoi nopeasti. Vuonna 1925 oppilaita oli kahdella opettajalla 80. 1950-luvulla oppilaita oli peräti 180, opettajia viisi. Tämän jälkeen oppilasmäärä alkoi laskea vakituisten opettajien määrän vakiintuessa kolmeen. Viime vuosina oppilasmäärä on pysytellyt 80-100 oppilaan tuntumassa.

Aluksi koulu toimi vuokratiloissa. Oma koulutalo rakennettiin v. 1905 Koulumaa-nimiselle tontille Töllinmäkeen keskelle laajaa koulupiiriä. Koulun oppilasmäärän kasvu edellytti lisätilaa ja v. 1924 rakennettiin samalle tontille alakoulurakennus, joka myöhemmin tuli korotettuna tunnetuksi myös punaisen korkeakoulun nimellä. Vuonna 1958 valmistui koulun nykyinen päärakennus ja sen peruskorjaus ja laajennus 1990-luvun alussa. Samassa yhteydessä purettiin vanha alakoulurakennus, kunnostettiin piha-alue ja rakennettiin urheilukenttä jääkiekkokaukaloineen.

Vuonna 1905 rakennettu Wanha koulu on aktiivisessa käytössä edelleen. Rakennuksessa on nykyisin käsityötilat, liikuntasali sekä kyläyhdistyksen tila, joka toimii myös kerhotilana. Vuosina 2013-2014 toteutettiin päärakennuksen osittainen peruskorjaus, jonka yhteydessä uusittiin koulun hallintotilat, rakennettiin kaksi uutta opetustilaa sekä terveydenhoitajan ja erityisopettajan huone. Vuonna 2013 koulun pihapiiriin valmistui uusi varhaiskasvatusyksikkö, jossa toimii kaksi päiväkotiryhmää, esiopetusryhmä sekä esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito.

Koulun 100 v. juhlaa vietettiin 28.9.2002. Koulun historiaan voi tutustua tarkemmin juhlaan kirjoitetusta historiikista: Heinijärven koulun vaiheita 100 vuoden ajalta .

Kuvat

  • Heinijärven lapset koulutiellä (Leo Pahlaman maalaus vuodelta 1935)
  • Heinijärven kansakoululaiset v. 1925
  • Wanha koulu
  • Wanhan koulun nurkalta v. 2008 kaadettu 125 vuotias kansakoulukuusi