Ajankohtaista/Ilmoitustaulu

*****************************************************************************

Länsilinjojen koululaisnäyttölippuohjeet 2018-2019

Tervetuloa koulumatkalle! Yhdessä koulujen kanssa sovitun näyttölippujärjestelmän myötä koulumatkat on tehty Sinulle mahdollisimman helpoiksi. Järjestelmän toimivuus vaatii kuiten-kin yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Noudata aina alla olevia ohjeita, niin bussimatkasi sujuu nopeasti ja vaivattomasti.

Koululaisnäyttölippu on henkilökohtainen. Lippu on aina esitettävä kuljettajalle matkan alka-essa, jo ensimmäisestä koulupäivästä alkaen. Jos näyttölippua ei esitetä, kuljettaja on velvol-linen perimään matkasta voimassaolevan taksan mukaisen maksun.

Näyttölippu oikeuttaa koulupäivinä edestakaiseen matkaan kotipysäkiltä koulun alkamis- tai päättymispaikkaan. Koska koulun pysäkiltä nousee bussiin usein suuri määrä oppilaita, vain jokaisen oppilaan rauhallinen käyttäytyminen takaa kaikkien turvallisuuden.

Koulumatkan tulee olla yhtäjaksoinen. Mikäli koulumatkasi on jostakin syystä poikkeukselli-nen, esitä kuljettajalle tätä koskeva koulun leimalla varustettu todistus. Ilman tätä erillistä todistusta näyttölipulla ei voi nousta bussiin muilta kuin kotipysäkiltä tai koulun päätty-mispaikan pysäkiltä.

Kadonneen tai vaurioituneen lipun tilalle voi saada uuden lipun. Uusi lippu tilataan koulun kanslian kautta Länsilinjoilta. Kansliasta saa väliaikaiset liput siksi aikaa, kunnes uusi lippu on toimitettu. Uuden lipun lunastamisesta peritään postitus- ja käsittelykulut 7,00 euroa.

Lippujen väärinkäyttötilanteet sekä ilkivalta-asiat linja-autoissa hoidetaan yhteistyössä koulun kanssa.

Hyvää uutta lukuvuotta ja turvallisia koulumatkoja!

LÄNSILINJAT OY

*****************************************************************************

Kuvat

  • Taideteos vielä peiteltynä.
  • Liisa Hietasen taideteos Mimosa.
  • Pöytäkattaukset.
  • Osmo Rauhalan taideteos "Alussa oli sana".