Kansainvälinen Erasmus+ koulujen välinen yhteistyöhanke

*********************************************************************************************************************************************

Kirkonkylän koululle on myönnetty Erasmus+ hankerahaa kahteen eri hankkeeseen. Hankkeet toteutetaan vuosina 2018 - 2020.

https://erasmusmatkatkirkonkyla.blogspot.com/

*********************************************************************************************************************************************

Koulumme on mukana kansainvälisessä Erasmus+ koulujen välisissä yhteistyöhankkeissa. Hankkeessa toimivat koulumme lisäksi Neuenkirschenin koulu Schwanewedestä Saksasta, Porkunin koulu Rakverestä Virosta ja Specjalny Ośrodekin koulu Wschowasta Puolasta. Hankkeen nimi on Inclusion in Motion = Yhteinen toiminta liikkeessä. Tutustumme mukana oleviin kouluihin, heidän toimintaansa ja Saksaan, Viroon ja Puolaan. Teemme monenlaisia yhteisiä töitä. Kerromme omasta koulustamme, kotiseudustamme Hämeenkyröstä ja Suomesta. Hankkeen yhteistyökieli on englanti.

Our school is cooperating with three European schools during years 2016 -2018. This is an international Erasmus+ work, where we are working with The School of Neuenkirschen from Schwanewede Germany, The School of Porkuni from Rakvere Estonia and The School of Specjalny Ośrodek from Wschowa Poland. The name of our project is Inclusion in Motion. We are learning about the other schools: the way they are working and the countries Germany, Estonia and Poland. We will do different kind of works together. We will introduce and tell about our school, our homeplace Hämeenkyrö and Finland. Our official language is English.

Kuvat