Koulukuljetukset


Kirkonkylän koulun kuljetusoppilaiden kuljetukset hoidetaan pääasiassa linja-autoille.

Kuljetuksiin tulee muutoksia alkavana lukuvonna. Kuljetuksista infotaan tarkemmin kunna verkkosivulla https://www.hameenkyro.fi/palvelut/kasvatus-ja-opetus/oppilaskuljetukset/

Reitit on nähtävillä jo Wilmassa. Aikatauluista ilmoitamme heti, kun ne ovat tiedossamme.

Lisätiedot
Kirsi Kankaanranta, koulusihteeri p. 044 486 0027 tai Timo Mäkelä, rehtori, p. 050 5500 837.

************************************************************************************************************

Länsilinjojen koululaisnäyttölippuohjeet 2019-2020

Tervetuloa koulumatkalle! Yhdessä koulujen kanssa sovitun näyttölippujärjestelmän myötä koulumatkat on tehty Sinulle mahdollisimman helpoiksi. Järjestelmän toimivuus vaatii kuitenkin yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Noudata aina alla olevia ohjeita, niin bussimatkasi su-juu nopeasti ja vaivattomasti.

Koululaisnäyttölippu on henkilökohtainen. Lippu on aina esitettävä kuljettajalle matkan alkaessa. Jos näyttölippua ei esitetä, kuljettaja on velvollinen perimään matkasta voimassaole-van taksan mukaisen maksun.

Näyttölippu oikeuttaa koulupäivinä edestakaiseen matkaan kotipysäkiltä koulun alkamis- tai päättymispaikkaan. Koska koulun pysäkiltä nousee bussiin usein suuri määrä oppilaita, vain jo-kaisen oppilaan rauhallinen käyttäytyminen takaa kaikkien turvallisuuden.

Koulumatkan tulee olla yhtäjaksoinen. Mikäli koulumatkasi on jostakin syystä poikkeuksellinen, esitä kuljettajalle tätä koskeva koulun leimalla varustettu todistus. Ilman tätä erillistä todis-tusta näyttölipulla ei voi nousta bussiin muilta kuin kotipysäkiltä tai koulun päättymispaikan pysäkiltä.

Kadonneen tai vaurioituneen lipun tilalle voi saada uuden lipun. Uusi lippu tilataan koulun kans-lian kautta Länsilinjoilta. Kansliasta saa väliaikaiset liput siksi aikaa, kunnes uusi lippu on toimi-tettu. Uuden lipun lunastamisesta peritään postitus- ja käsittelykulut 7,00 euroa.

Lippujen väärinkäyttötilanteet sekä ilkivalta-asiat linja-autoissa hoidetaan yhteistyössä koulun kanssa.

Hyvää alkavaa lukuvuotta ja turvallisia koulumatkoja!

LÄNSILINJAT