Historia

Kyröskosken vanhakoulu Selvaagin mäessä
Kyröskosken koulu 1950-luvulla

Hämeenkyrön Kyröskoskella toimii perusopetuksen 1-6 –luokkien koulu. Se perustettiin alun perin tehtaan kouluna Selvaagin mäellä sijainneeseen rakennukseen vuonna 1884. Talvella 1950 valmistui uusi koulurakennus nykyiselle paikalle Kyröskosken keskustaan.

Tilanahtauden vuoksi koulua laajennettiin 1999 noin 400 m2 kunnan omalla kustannuksella. Saneeraus oli vuorossa vuosina 2003-2004. Tänä päivänä käytössämme on tiloiltaan täysin nykyaikainen koulurakennus.

Liikuntahalli Kosken Syke valmistui koulun tontille kesällä 2005, ja se on salialaltaan noin 1050 m2. Liikuntahalli on niin koulun kuin kuntalaistenkin ahkerassa käytössä.

Koulumme perustaa opetus- ja kasvatustoimintansa seuraaviin arvoihin:

terve itsetunto
vastuullisuus
sosiaalisuus
luovuus
toisten huomioonottaminen
työnteon taito
terveet elämäntavat
kaunis käytös