Ympäristökasvatus- Kestävää kehitystä edistämässä!

Osana Mahnalan Ympäristökoulun toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä on toteutettu ja kehitetty omaleimaista pedagogiikkaa jo 1990-luvun alusta alkaen. Ympäristökoulussa eletään kestävää arkea ja opitaan kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen kautta, ympäristökasvatuksen menetelmin.

Tiivis vuorovaikutus koulun lähiympäristöön ja muihin verkostoihin on mahdollistanut painopisteiksi perusopetukseen eheytettynä:

  • maaseutulähtöisyyden
  • yhteisöllisyyden
  • osallisuuden
  • luontokasvatuksen
  • ilmiöpohjaisen oppimisen
  • kestävän arjen ja
  • maailmankansalaisuuden.

Koulun sijainti kansallismaisemassa (Hämeenkyrön kansallismaisemat) antaa oman lisäpiirteensä koulun toimintaan. Nykyinen, 1903 rakennettu, päärakennus on rakennuksenakin ja piha-alueiltaan (Vihervuoden mitali koulupihan käytöstä oppimisympäristönä vuonna 2008) tavattoman kaunis ja viihtyisä. Koulun pihasta pääsee suoraan lähikulttuuriympäristöön ja luontoon. Lähes kaikki Pirkanmaalle ominaiset luonto- ja maisematyypit sijaitsevat kävely- ja pyöräilymatkan päässä.

Oppilaat työskentelevät koulun puutarhassa, tutustuvat maaseudun yrittäjiin, keräävät luonnon antimia, kompostoivat ja kierrättävät sekä osallistuvat vanhan korjaamiseen ja uuden rakentamiseen. He ammentavat oppia paikallisesta kotiseutuhistoriasta ja harjoittelevat tulevaisuuteen vaikuttamisen taitoja Vihreä lippu -raadissa, joka toimii oppilaskuntana (Vihreä lipun pysyvä/kestävä käyttöoikeus vuodesta 2003). Toiminnan tavoitteena on perusopetuksen tavoitteita tukien välttää luonnonvarojen tuhlausta ja vähentää ympäristökuormitusta sekä pyrkiä kestävään elämäntapaan. Näin opitaan asioiden keskinäisiä yhteyksiä. Ympäristötietoisuus ohjaa tekoja ja oppilaat kasvavat ottamaan itse vastuuta ympäristöstään.

Aktiivinen kansainvälinen yhteistyö, oppilaiden yhteydet ystävyyskouluihin sekä koulun kansainväliset verkostot, tuovat toimintaan maailmankansalaisen näkökulman. Mahnalan Ympäristökoulu on saanut olla osallisena suomalaisessa koulutusviennissä muualle Eurooppaan, Kanadaan ja Australiaan.

Mahnalan Ympäristökoulu on kehittänyt toimintaansa ja koulun arkea kestävän kehityksen mukaisesti ja hyödyntänyt oppimisessa maaseudun kyläyhteisön lähiympäristöä ja sen toimijoita sekä yhteisöllisyyttä. Tämä ainutlaatuinen oppimisen kulttuuri tukee lasten oppimista ja kehittää toimintaympäristöjä ja niissä tapahtuvia pedagogisia ja sosiaalisia käytäntöjä. Tätä kautta on laajemminkin mahdollista löytää erilaisia ratkaisuja, joilla lasten ja nuorten oppimista voidaan tukea eri oppimisen ympäristöissä ja edistää heidän elämänlaajuista oppimistaan.

Lisätietoa sivun oikeasta reunasta kohdasta Ympäristökasvatusta!

​​