Perusopetus

Suomessa perusopetus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Yleensä perusopetus tulee suoritettua yhdeksässä vuodessa.

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta.

Perusopetus on Suomessa valtakunnallisesti säädettyä. Tavoitteena on taata kaikille lapsille tasavertaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin ja muuhun elämään. Opetuksen tavoitteet, oppiaineet ja tuntijako on määritelty perusopetuslaissa ja -asetuksessa. Oppiaineiden opetussisällöt määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa, johon paikallisesti ja koulukohtaisesti tehdään tarkennuksia ja painotuksia.

Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat, työvälineet - ja aineet sekä muut oppimateriaalit ovat oppilaalle maksuttomia. Oppilas saa myös jokaisena koulupäivänä maksuttoman aterian.

Klikkaa tästä koulujen sijaintikarttaan.
(Valitse hakuryhmäksi "oppilaitokset" ja sieltä haluttu koulu)

Tiedotteet

Opetussuunnitelmat