Kouluun ilmoittautuminen

Ensimmäiselle vuosiluokalle ilmoittautuminen

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2020 alussa niillä lapsilla, jotka ovat syntyneet vuonna 2013. Ilmoittautuminen koskee myös niitä lapsia, joille on myönnetty lupa aloittaa perusopetus yhtä vuotta säädettyä myöhemmin.

Syyslukukauden 2020 koulutyön alkaminen

Syyslukukausi Hämeenkyrön koululaitokseen kuuluvissa peruskouluissa ja lukiossa aloitetaan tiistaina 11.8.2020.

Kouluun ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa ao. koulun rehtori.

Koulujen rehtorit:

Heinijärvi: Riikka Sirkka 050 390 4225

Kirkonkylä: Timo Mäkelä 050 550 0837

Kyröskoski: Kalle Nuoranne 050 502 3717

Mahnala: Annukka Alppi 050 559 7417