Koulukuljetukset

Nokian kaupunginhallitus on päättänyt 2.6.2015 § 81, että kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen 14.1.2015 § 11 mukaisesti ja perusopetuslain 32 §:n

3 momentin perusteella, jos oppilas otetaan muuhun kuin perusopetuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asetetaan, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Nokian kaupungin Pinsiön alueella asuvien oppilaiden peruskoululain 6 § 2 momentin mukainen lähikoulu on Alhoniityn koulu, jonne oppilailla on oikeus kuljetusetuun silloin kun perusopetuslain mukaiset kriteerit täyttyvät.

Pinsiön koulu on toissijainen koulu, jonne päätöksen mukaan Nokian kaupunki ei korvaa eikä järjestä koulumatkakuljetuksia.

Lukuvuosi 2017-2018

Pinsiön koulun koulukuljetukset hoitaa alkavana lukuvuonna 2017-2018 taksi Eija Ketola.
Kuljetusreitit ja -aikataulut valmistuvat viimeistään 7.8.2017 ja ne julkaistaan Wilmassa ja koulun ilmoitustaululla. Muissa kuljetusasioissa voi tiedustelut osoittaa taksiyrittäjälle tai rehtorille:

Eija Ketola puh. 040 777 5738
rehtorilta: Teija Paldan-Piiponniemi 050 3717 429.

Kodin tulee ilmoittaa suoraan taksille, jos oppilas ei tulekaan taksikyydillä suuntaan tai toiseen koulumatkaa.
Taksissa istutaan turvavyöt kiinnitettyinä ja käyttäydytään kotona opittuja hyviä tapoja noudattaen.

Hämeenkyrön kunnan kuljetusperusteissa oppilas on oikeutettu koulukyytiin seuraavien kilometrirajojen puitteissa:

1-2-3 lk:n oppilaat: 3 km ja sen yli
4-9 lk:n oppilaat: 5 km ja sen yli

Tarkemmat perusteet löytyvät kunnan nettisivuilta mm. tien vaarallisuudesta ja mittausperusteista.

Koulu alkaa Pinsiössä 10.8 klo 9.00 ja päättyy kaikilla klo 13. To ja pe koulua on kaikilla klo. 9-13. Lukujärjestys jaetaan seuraavan viikon alussa.

Terveisin,

Teija Paldan-Piiponniemi

rehtori


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Eija & Ari Ketola:


puh. 040 777 5738 (1+8)

puh. 0400 898 500 (1+16)