Koulun rakennukset ja välituntialue

Välituntien viettäminen

Koulun välituntialueena on koulun piha-alue. Välituntien aikana oppilas ei saa poistua koulualueelta ilman lupaa. Kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla pysäköintipai­koilla. Välitunteja ei saa viettää pyörien ja mopojen pysäköintialueella. Välituntialue on koulun työ­päivän aikana suljettu ulkopuolisilta.

Koulun rakennukset

Koulun käytössä olevat luokat löytyvät neljästä eri siivestä. Lukiolaiset käyvät kouluaan D-siivessä ja peruskoulun oppilaat A-, B- ja C-siivissä. Hallinnon tilat löytyvät B-siivestä. Jos tulet kouluun vierailulle, auto kannattaa ajaa PAIKOITUS 1 alueelle. Sinne on varattu muutamia vieraspaikkoja ja tältä paikoitusalueelta on sisäänkäynti suoraan A-siiven aulasta hallinnon tiloihin.

Opetustilat opettajittain

Kaikkien luokkien ovikilpiin on merkitty luokkien koodi. Sama koodi löytyy työjärjestyksistä. Luokkien koodissa on aina yksi kirjain ja kolme numeroa. Tunnuksessa ensimmäisenä oleva kirjain (A, B, C tai D) kertoo missä siivessä opetus tapahtuu. Tunnuksen perässä oleva ensimmäinen numero kertoo kerroksen, jossa luokka sijaitsee. Kaksi viimeistä numeroa ovat tilan tunnuksia.