KiVa Koulu toiminta

 

  • KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen koulu.
  • Kiva-koulutiimin jäsenet: Silja Isoiitu-Sjöblom ja Kari Muistola
  • käsittelee tapaukset, jotka täyttävät systemaattisen kiusaamisen kriteerit
  • Kiusaamistilanteen havainnut henkilö täyttää seulontalomakkeen. Jos kiusaaminen ei ole systemaattista ja sitä on (toistaiseksi) tapahtunut vain kerran tai pari, luokanvalvoja tai vastaava opettaja keskustelee vakavasti kiusaamiseen osallistuneiden lasten kanssa ja tekee selväksi, että he ovat toimineet tavalla, jota koulussa ei hyväksytä. Kiusattua lasta tai muuta asiasta kertonutta tahoa rohkaistaan ilmoittamaan heti, jos kiusaamista uudelleen esiintyy. Systemaattisen kiusaamisen tunnusmerkit täyttävistä tapauksista välitetään tieto koulutiimille.
  • Koulutiimi ja rehtori ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin sekä tiedottavat asiasta sekä oppilashuoltoryhmälle että luokanvalvojalle.
  • Kaikki käsitellyt tapaukset kirjataan ylös ja lomakkeet laitetaan kake-kansioon.