Koululaiskuljetus

Koulujen rehtorit tiedottavat huoltajia tulevan lukuvuoden kuljetusjärjestelyistä ja aikatauluista elokuussa ennen koulujen alkamista.

Kuljetusperiaatteet

Opas sisältää ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään Hämeenkyrön kunnan kustantama koululaiskuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä sekä annetaan ohjeita kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen ja toimintaan poikkeavien tilanteiden varalle.

Yhteiskoulun oppilaan kuljetus pääsääntöisesti:

  • myönnetään kun oppilaan koulumatka lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin kotoa Yhteiskoululle on 5 km tai yli.
  • oppilaan edellytetään kulkevan omatoimisesti koululaiskuljetusreitille, kun matka kotoa kuljetusreitin varteen on alle 3 km. Kun matka on yli 3 km, järjestetään kuljetus koti – pysäkki välille.
  • muut kuljetuksen myöntämisen perusteet löytyvät yllä mainitusta koululaiskuljetuksia koskevista periaatteista

Linja-autoilla ajettavia koululaiskuljetusvuoroja voivat käyttää myös ne oppilaat, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen (mm. oppilaat joiden koulumatka on alle 5 km tai kotikunta on muu kuin Hämeenkyrö). Näistä matkoista oppilaat maksavat liikennöitsijälle linja-autoliikenteen lipputaksojen mukaisesti.

Takseilla ajettavat koululaiskuljetusreitit eivät ole kaikille avoimia kuljetuksia, mutta myös näihin kuljetuksiin on mahdollista päästä, mikäli autossa on tilaa eikä kuljetuksen käyttäminen vaikuta reitin aikatauluun eikä ajettavaan reittiin. Näissä tapauksissa huoltajat maksavat kuljetusten käytöstä suoraan autoilijalle. Autoilijan kuljetuksesta perimä maksu voi olla enintään linja-autoliikenteen lipputaksojen mukainen hinta.

Puhelinnumeroita

(Päivitys kesken)

Länsilinjat OyVaihde03 3140 3000
Löytötavarat0600 300 758
A. Lamminmäki Oy
Vammalan Palveluliikenne Oy
GoBus Oy
Laiskajaakon taksit Oy
YhteiskouluRehtori050 367 4026
Kanslia050 390 4254
Hämeenkyrön kunta Hallintopäällikkö050 353 0311

Tiedoksi taksikuljetuksesta koulumatkoilla:

Kun oppilaan koulumatka on kokonaan tai osittain järjestetty taksikuljetuksena, tulee oppilaan itse tai hänen huoltajansa peruuttaa kuljetus silloin kun sitä ei tarvitakaan.

Ilmoitus peruutuksesta kuljettajalle, vaikka kyseessä olisi vain yhden kuljetuskerran peruuttaminen.

Peruuttamattomasta kuljetuksesta voidaan lasku lähettää huoltajalle.