Yhteishaku

Opiskelijavalinnan tulokset

Kevään 2018 yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan aikaisintaan 14.6.2018. Opiskelupaikka ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa on otettava vastaan viimeistään määräaikaan 28.6.2018 mennessä. Kevään yhteishaussa opiskelupaikan saaneiden on varmistettava opiskelupaikkansa oppilaitoksen ohjeiden mukaan, osa oppilaitoksista on ilmoittanut että paikat pitää ottaa vastaan 14.-15.6.2018. Oppilaitos voi myös haluta oppilaan ilmoittautumisen sähköisesti esimerkiksi wilmajärjestelmän kautta.

Ammattioppilaitokset ja lukiot voivat ilmoittaa valituille kirjeellä, oppilaitosten ulko-ovissa tai ilmoitustaululla valintalistoilla tai oppilaitoksen omilla nettisivuilla. Opiskelupaikan saaneiden oppilaiden tulee ottaa vastaan opiskelupaikkansa koulutuksen järjestäjän ilmoittamaan päivään mennessä. Oppilaitokset haluavat myös nähdä oppilaan päättötodistuksen opiskelupaikan varmistamisen yhteydessä.

Jos ei tule valituksi

Jos oppilas ei tule valituksi yhteishaussa koulutukseen, niin lääninhallitus lähettää jälkiohjauskirjeen 14.6.2018 alkaen, jossa kerrotaan oppilaan saamat pistemäärät ja tiedot mahdollisista varapaikoista. Jälkiohjauskirje tulee postitse opiskelupaikkaa ilman jäänneille oppilaille. Kirjeessä on mukana myös tiedot vapaaksi jääneistä opiskelupaikoista sekä muita toiminta- ja hakuohjeita.

Oman peruskoulun oppilaanohjaaja Marika Mäki-Laurila, Hannele Korhonen ja Saija Rasi ovat koululla kesällä 2018 alla ilmoitettavina päivinä, mutta etukäteen kannattaa soittaa oman opon numeroon, sillä tapaamisaikoja ja palavereita on sovittuna jo etukäteen. Oppilaat ottavat yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos eivät tule valituksi ja yhdessä mietitään jatkotoiminta. Myös oppilaat jotka eivät päässeet ensisijaisesti toivomaansa koulutukseen ja miettivät muita mahdollisuuksia, voivat ottaa yhteyttä.

Marika- Opo tekee jälkiohjausta:

- torstaina 14.6 klo 10-14 (soita etukäteen, tapaamisia jo sovittuna)

- perjantaina 15.6 klo 10 – 14 (soita etukäteen, tapaamisia jo sovittuna)

- maanantaina 18.6 vain ajanvarauksella klo 15 asti.

- Tämän jälkeen Opo seuraavan kerran töissä 7.8.2018, jolloin Marikan sijaisena jatkaa Tiina Saari.

Oppilaat ottavat yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos eivät tule valituksi ja yhdessä mietitään jatkotoiminta. Myös oppilaat jotka eivät päässeet ensisijaisesti toivomaansa koulutukseen ja miettivät muita mahdollisuuksia, voivat ottaa yhteyttä.

Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutuksen hakuaika 22.5-24.7.2018

Jos jää ilman opiskelupaikkaa, hakeminen perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on yksi vaihtoehto. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtymiseksi. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa on mahdollista hakea ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA), perusopetuksen lisäkoulutukseen sekä maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella enintään 3 hakutoiveeseen. Hakutoiveet on asetettava mieluisuusjärjestykseen. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Nettihaku sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan 3.8.2018 alkaen. Opiskelijan tulee mahdollisimman pian tuloksen saatuaan ottaa opiskelupaikka vastaan, mutta viimeistään 17.8.2018.

Syksyn 2018 yhteishaku

Enää ei järjestetä erillistä syksyn yhteishakua, vaan oppilaitoksiin voi hakea erillishakuna tai lisähakuna, joihon ohjeet löytyvät kunkin oppilaitoksen omilta nettisivuilta. Lisätietoja saat oppilaitosten opoilta tai omalta perusopetuksen opolta.