Oppilashuolto

Hämeenkyrön Yhteiskoulu tekee parhaansa edistääkseen oppilaiden yksilöllistä kasvua ja hyvinvointia. Koulu pyrkii luomaan tiheän tukiverkon oppilaiden koulunkäynnin tueksi ja turvaksi. Oppilaiden koulumenestystä seurataan akatiivisesti ja oppilaita pyritään auttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Koululaisten arjen sujumista koulussa seuraavat aktiivisesti niin aineenopettajat, luokanvalvojat, opinto-ohjaajat kuin erityisopettajatkin.

Hämeenkyrön Yhteiskoulun ja F.E. Sillanpään lukion koulukohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma lukuvuodeksi 2019–2020

Kouluterveydenhoitaja

Outi Koskinen

Puh 050 3904 233

outi.koskinen(at)hameenkyro.fi

Facebook: Kouluterkka Outi – Hämeenkyrön yhteiskoulu

Kouluterveydenhoitaja on koulullamme pääsääntöisesti joka päivä. Työhön kuuluu myös asiakastapaamisia koulun ulkopuolella, moniammatillisiin työryhmiin osallistumista ja muun terveydenhoitotyön hoitamista, joten silloin vastaanottoa ei ole. Työpäivät koostuvat pääosin ajanvarauksella tehtävistä terveystarkastuksista, mutta koululaisilla on mahdollisuus tulla ilman ajanvarausta vastaanotolle päivittäin klo 10.00 – 11.30.

Hätätapaukset, kuten ensiapua vaativat tapaturmat hoidetaan välittömästi.

Koululääkäri tarkastaa koulullamme pääosin 8. -luokkalaiset osana laajaa terveystarkastusta. Sairauksiin liittyvissä tapauksissa suositellaan menemään omalääkärin vastaanotolle. Tarkemmat tiedot koululääkäristä saat terveydenhoitajalta.

Jos oppilas estyy saapumasta varatulle vastaanottoajalle, tulee hänen itsensä tai hänen vanhempansa / huoltajansa huolehtia uuden ajan sopimisesta.

http://www.hameenkyro.fi/palvelut/terveys-ja-sosiaali/terveyspalvelut/kouluterveydenhuolto/

http://www.mll.fi/nuortennetti/

http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx

http://www.tervekoululainen.fi/etusivu

Kuraattori

Koulukuraattori Johanna Heikkinen on Yhteiskoululla ma - ke huoneessa C113 (C-siipi ykköskerros).
Yhteydessä voi olla puhelimitse p. 050 373 3164 (ei puhelinaikaa), sähköpostilla johanna.heikkinen(at)hameenkyro.fi tai Wilman kautta.

Koulukuraattori auttaa opiskelijoita opiskeluun (esim. motivaatio-ongelmat ja poissaolot), ihmissuhteisiin, sosiaalisiin ongelmiin (esim. perheongelmat ja päihteiden käyttö) sekä itsenäistymiseen (talous- ja asuntoneuvonta) liittyvissä asioissa.

Hammashuolto

Hammashoitoon oikeutettuja ovat kaikki Hämeenkyrön koulujen oppilaat, 8. lk oppilaat kutsutaan automaattisesti. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta voidaan kuitenkin periä 15-vuotta täyttäneiltä 50,80 euroa, ns. sakkomaksuna. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy.

Yhteiskoulun oppilaat saavat kutsun hammastarkastukseen yksilöllisen tarkastustarpeen mukaan. Kutsu lähetetään hammashoitolasta postitse kotiosoitteeseen tai Wilman kautta.

Hammassäryn tai hammastapaturman sattuessa hammaslääkäriin saa parhaiten yhteyden kouluterveydenhoitajan kautta. Jos kouluterveydenhoitaja ei ole paikalla säryn tai tapaturman sattuessa ajan voi myös varata suoraan soittamalla ajanvaraukseen p. 040 133 0400.

Hammashoito, kaikki puhelut ajanvarauksen kautta p. 040 133 0400:

Vastaava hammaslääkäri, ylilääkäriTuomas Parmanen
Oikomishoidon erikoishammaslääkäriEija Lammi
HammaslääkäriMarko Orajärvi
HammaslääkäriAino Rekola
HammaslääkäriMarkku Törmänen
SuuhygienistiVirpi Potila
SuuhygienistiEssi Teronen

Suuhygienistien tärkeimpinä tehtävinään on hammasten hoitoon liittyvä ohjaus ja opastus.

Perheneuvonta Hämeenkyrössä

Perheneuvonnasta saa asiantuntija-apua alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen vaikeuksissa.

Perheneuvonnan palvelut ovat asiakaslähtöisiä, vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Asiakkaat varaavat itse aikaa pääsääntöisesti puhelimitse puhelinaikoina eikä erillisiä lähetteitä vaadita.

Yhteystiedot:
psykologi Päivi Hiltunen p. 050 559 7796 ma-pe klo 11.00 - 11.30
psykologi Suvi Raatikainen p. 044 730 1377 ti-to klo 11.00 - 11.30.

Yhteydenotto lastenpsykiatriin psykologien kautta.

Perheneuvonnan osoite:
Hämeenkyrön perhekeskus (neuvolan yhteydessä terveyskeskuksessa)
Härkikuja 10
39100 HÄMEENKYRÖ

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Heli Kärkimaa

Sähköposti heli.karkimaa(at)hameenkyro.fi

Psykiatrisen sairaanhoitajan tavoittaa terveydenhoitajan kautta.

Koulupsykologi

Laura Vehkanen, puhelinaika on keskiviikkoisin kello 14.00 – 14.30 p. 050 439 4930

Sähköposti laura.vehkanen(at)hameenkyro.fi

Kouluruokailu

Jokaiselle Yhteiskoulun oppilaalle tarjotaan kouluvuoden jokaisena päivänä lämmin kouluateria. Oppilaat käyvät syömässä neljässä vuorossa erillisen vuorolistan mukaan. Ruokailuajat ovat klo 10.05, 11.05, 11.20 ja 12.05. Ruokalista on nähtävänä C1 -käytävän ilmoitustaululla.

Aterioitaessa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja hillittyä käyttäytymistä. Oppitunneilla makeisten ja purukumin syöminen on kiellettyä.

HUOM: Mikäli oppilaalla on erityisruokavalio, täytyy hänen kertoa siitä terveydenhoitajalle ja luokanvalvojalle. Oppilaiden ruokavaliotoiveet, jotka perustuvat terveydellisiin syihin, toteutetaan yhteistyössä kouluterveydenhoitajan ja emännän kanssa.

Ruokailuohjeita

Mene ruokalaan omalla ruokailuvuorollasi joko jonossa 1 tai 2. Älä etuile. Älä töni. Ruokaa riittää kaikille.

Kumpikin jono jakautuu tarjoilutiskillä kahteen osaan. Anna edelläsi olevien ottaa ruokaa rauhassa.

Ota tarjotin ja ruokailuvälineet, ruokaa ja juomaa sen verran kuin jaksat syödä ja juoda. Hyviin ruokailutapoihin kuuluu tarpeettoman melun välttäminen ja kohteliaisuus pöytänaapureille ja ruokalan henkilökunnalle.

Ruokailtuasi vie ruokailuvälineet ja ruuantähteet keräilytiskille kaikki omille paikoilleen. Keräilypisteen astiakorin ollessa täynnä, työnnä täysinäinen kori pesulinjalle ja ota uusi astiakori hyllyltä täysinäisen tilalle.

Ruokalassa kuten muuallakin koulussa sinun täytyy uskoa aikuisten ohjeita, tulkoon ne sitten opettajalta, keittiön väeltä tai muulta koulun henkilökunnalta.