Oppilaat aktiivisina

Oppilaskunta

Hämeenkyrön Yhteiskoululla toimii oppilaskunta, jonka jäseniä ovat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus. Siihen kuuluu oppilaiden edustajia kaikilta luokkatasoilta.

Oppilaskunnan hallitus valitaan syyslukukauden alussa. Se edustaa koko koulua ja kaikkia sen oppilaita. Oppilaskunnan hallitus toimii myös oppilaiden ja opettajien välisenä yhteistyökanavana. Hallituksen aktiivisuus näkyy muun muassa koulussa järjestettävinä erilaisina teemapäivinä, tempauksina ja juhlina. Oppilaskunnan hallitus jakaa huomattavan määrän stipendejä keväisin sekä rahoittaa monipuolista oppilaiden hyväksi tapahtuvaa toimintaa.

Tukioppilastoiminta

Yhteiskoulussa järjestetään tukioppilastoimintaa. Tukioppilaiksi valitaan oppilaita, jotka haluavat toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto aloitti maassamme tukioppilastoiminnan vuonna 1972. Tukioppilaat ovat oppilastovereidensa valitsemia, heidän luottamustaan nauttivia sekä tehtäväänsä koulutettuja oppilaita. Tukioppilastoiminta tapahtuu vertaistuen kautta. Se tarkoittaa sitä, että nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa. Tämä lisää nuorten välistä vastuuntuntoa, vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteistyötä koulussa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.

Hämeenkyrön Yhteiskoulussa osa 8.- ja 9.- luokkalaisista toimii tukioppilaina. He järjestävät tutustumisillanviettoja, järjestävät oppitunteja kummiluokille, pitävät päivänavauksia ja järjestävät erilaisia teemapäiviä.