Poissaolojen seuranta

 

Hämeenkyrön Yhteiskoulu

Toimintamalli oppilaan poissaolemiseen reagoinnissa

 

1. Oppilas sairastuu

->    Oppilaan huoltaja ilmoittaa poissaolosta 1. päivän aikana

->    Jos ilmoitusta ei tule, lv on viimeistään seuraavana päivänä yhteydessä kotiin

->    Oppilas tai hänen huoltajansa selvittää läksyt Wilmasta tai opettajalta

->    Oppilas huolehtii sairauden aikana koulutehtävistä mahdollisuuksien mukaan

->    Sairauden jälkeen oppilas selvittää yhdessä opettajan kanssa aukot oppimisessa

->    Tukiopetusta tarvittaessa

Lukukauden aikana 30 h yksittäisiä poissaoloja, joille ei löydy selkeää syytä tai pitkittynyt sairaus (yli 5 päivää)

->    Luokanvalvoja ottaa yhteyttä kotiin ja ohjaa terveydenhuollon palveluihin

Poissaolot jatkuvat

->    Lv ottaa yhteyden kotiin ja ilmoittaa asiasta kuraattorille

-   Kuraattori tuo asian OHR:n tarvittaessa 

->    Oppilashuoltotyöryhmässä arvioidaan tilanne ja sovitaan toimenpiteistä.

-   Jos poissaoloille ei löydy todistettua terveyssyytä, toimitaan kuten luvattomien poissaolojen kanssa

2. Luvattomat poissaolot

->    Oppilaan huoltaja ilmoittaa poissaolosta 1. päivän aikana

->    Jos ilmoitusta ei tule, lv on viimeistään seuraavan päivän aikana yhteydessä kotiin

->    Jos kyseessä on aiheeton poissaolo, opettaja / lv sopii luvattomien poissaolojen korvaamisesta oppilaan ja huoltajan kanssa

->    Korvaamisia seurataan

Luvattomat poissaolot jatkuvat puuttumisesta ja tuntien korvaamisista huolimatta

->    Lv ottaa yhteyden kotiin ja ilmoittaa asiasta kuraattorille

-   Kuraattori tuo asian OHR:n tarvittaessa 

->    Ohr:ssä sovitaan toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä

->    Toimenpiteitä seurataan ja tehdään yhteistyötä kodin ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa

Luvattomat poissaolot jatkuvat

->    Opettaja / lv ottaa yhteyttä kotiin uudelleen ja kertoo lastensuojeluilmoituksen tekemisen velvoitteista ja sopii poissaolojen korvaamisesta

->   Opettaja / lv tekee lastensuojeluilmoituksen sosiaalityöntekijälle, jos oppilaalla on 20 – 30 tuntia luvatonta poissaoloa

->    Sovitaan yhteinen selvityksen aloittamistapaaminen koululle ja kartoitetaan yhteiseen tapaamisen mukaan kutsuttavat tahot oppilaan ja vanhempien lisäksi

->    Aloitustapaamisessa tehdään suunnitelma sekä sovitaan työnjaosta ja yhteisen seurantatapaamisen ajankohdasta

Jos luvattomat poissaolot jatkuvat, on rehtori sivistysjohtajaa kuultuaan yhteydessä huoltajaan ja tarvittaessa tekee ilmoituksen poliisille.