Konserni ja organisaatiokaaviot

HÄMEENKYRÖN KUNTAKONSERNIN TAVOITTEET

Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt ja kunnan omistusosuus niissä

- Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy 100,0 %
- Ki Oy Hämeenkyrön Jokimetsä 65,5 %
- Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy 100,0 %
- Ki Oy Hämeenkyrön Teollisuustalo 100,0 %
- Hämeenkyrön Jaakonkoti Oy 100,0 %
- Hämeenkyrön Jäähalli Oy 52,0 %
- Hämeenkyrön Vesi Oy 50,0 %

YKSITYISKOHTAISET TAVOITTEET ERÄILLE KONSERNIYHTIÖILLE

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy

- yhtiö laatii toimenpideohjelman toukokuussa 2012 hyväksyttävän elinkeinostrategian pohjalta vuoden loppuun mennessä
- yhtiö käynnistää Hämeenkyrön kunnan kanssa elinkeinopoliittisen näkyvyyden ja verkostoitumisen lisäämisen
- yhtiö luo aktiivisen vuorovaikutuksen ammatillisen koulutuksen ja TEhallinnon kanssa- yhtiö hyödyntää yhdessä kunnan kanssa matkailullista vetovoimaansa

Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy

- nostaa yhtiö vuokra-asuntokannan täyttöastetta kahdella prosenttiyksiköllä
- ylläpitää asuntokannan kunto sellaisena, että ne ovat haluttuja vuokraasuntoja
- luopua osasta asuntokantaa uudisrakentamisen edistämiseksi ja rahoittamiseksi

Ki Oy Hämeenkyrön Jokimetsä

- ylläpitää asuntojen korkea täyttöaste
- ylläpitää asuntokannan kunto sellaisena, että ne ovat haluttuja vuokraasuntoja

Hämeenkyrön Jäähalli

- päästä kestävään taloudelliseen kehitykseen

Hämeenkyrön Jaakonkoti Oy

- fuusioitu Hämeenkyrön Asunnonhankinta -yhtiöön v. 2013 alussa

Hämeenkyrön Teollisuustalo

Hämeenkyrön Vesi

- vahvistaa kunnan vesihuollon taloudellisuutta, toimivuutta ja riskienhallintaa

Hämeenkyrön Vanhustentalosäätiö

- tukee osaltaan erityisryhmien asumispalveluiden tuottamista