Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveyskeskus

Tiedustelu/ Infonumero terveyskeskuksen palveluista puh. 03-565 23520

INFEKTIOTIEDOTE (28.10.2020)

Katso linkin alta Infektiotiedote.

Terveyskylän koronabotti sisältää kysymyksiä oireista,
kanssakäymisestä sairastuneiden kanssa, perussairauksista sekä
mahdollisesta altistumisesta. Vastausten mukaan botti arvioi
koronavirustartunnan (COVID-19) todennäköisyyttä ja antaa
täsmäohjeet hoitoon hakeutumisesta eri tilanteissa. Koronabotti on
pilottivaiheessa ja sitä päivitetään joka päivä viranomaisohjeiden
muuttuessa.
Koronabotti ohjaa ja antaa neuvoa COVID-19 koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä. Jos tarvitset kiireellistä sairaanhoitoa, sinun tulee olla yhteydessä hätänumeroon 112.
Koronabotti ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisen neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa.
Valitettavasti palvelu ei ole käytettävissä Internet Explorer-selaimella. Käytäthän toista selainta.
https://www.terveyskyla.fi/koronabotti

Linkkilista yhdistysten ja järjestöjen auttavista puhelimista ja nettipalveluista


Ajanvaraus lääkäreiden ja hoitajien vastaanotolle puhelimitse arkisin klo 8-10, puh. 03 565 23500

Voit myös varata ajan sähköisesti
https://hameenkyro.terveytesi.fi/

Poliklinikan osastonhoitaja Päivi Leskinen puh. 050 491 3169

Osasto 1, Akuuttiosasto puh. 040 133 0421

Osastonhoitaja Sirkka Yli-Kyyny puh. 050 559 6906

Apulaisosastonhoitaja Anne-Maria Rantanen, puh. 040 133 0421, Potilassiirrot

Osasto 2, Kuntoutusosasto puh. 040 1330 425
Apulaisosastonhoitaja Anne-Maria Rantanen, puh. 040 133 0421, Potilassiirrot

Terveysneuvonta/Neuvola

Pia Turvala puh. 050 528 7155

Härkikuja 10, 39100 HÄMEENKYRÖ
Vaihde puh. 03 565 23511
Faksi 03 371 6439
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)hameenkyro.fi

Sosiaalipalvelut

Asumispalvelut
Satu Vina
Asumispalveluiden päällikkö, puh. 050 3730 412

Kotihoito
Sirpa Hiltunen
Kotihoidon päällikkö, puh. 050 68 197

Sosiaalityö ja perhepalvelut
Taija Jokimaa-Frusti
Sosiaalityön päällikkö, puh. 050 3226 367

Vammaispalvelut
Leena Kyröjoki
Vammaispalveluiden päällikkö,
Potilasasiamies, puh. 050 4010 210

Työllisyyspalvelut
Hanna Rajakoski
Työllisyyspalveluiden päällikkö, puh. 050 4418 830

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)hameenkyro.fi

Hallinto

Tarja Soukko
Sosiaali- ja terveysjohtaja
tietosuojavastaava
puh. 041 730 4203

Tuomas Parmanen
Ylilääkäri
puh. 050 407 6368

Kati Kola-Huhtala
vs. johtava hoitaja
puh. 050 572 8858

Tuula Nieminen
hallinto- ja talousasiantuntija
puh. 050 599 4306

Eeva-Liisa Uppa
toimistosihteeri
puh. 050 569 9699

Päivi Nimell
toimistosihteeri
puh. 050 322 5902
perintä ja ulkokuntalaskutus

Terveyden edistäminen perustuu kansanterveyslakiin ja on osa kansanterveystyötä. Terveydenedistämistoiminnalla ylläpidetään ja edistetään väestön hyvinvointia ja terveyttä.

Terveyden edistäminen on Suomen terveyspolitiikkaa linjaavassa Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa pääpainoalueena. Kuntien terveydenedistämistyötä ohjaa Terveyden edistämisen laatusuositus.

Sosiaaliasiamies

Vuoden 2001 alussa astui voimaan laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta. Tämän lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamies myös seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa. Sosiaaliasiamies voi mm. avustaa muistutuksen tekemisessä tai ongelmatilanteissa toimia työntekijän ja asiakkaan välimiehenä, mutta hän ei voi tehdä päätöksiä tai myöntää etuuksia.

Hämeenkyrön sosiaaliasiamiehenä toimii Katja Vähäkangas, Silkintie 3, 39500 Ikaalinen
puh. 044 730 6516 soittoaika ti, to ja pe kello 11-12, keskukseen voi jättää myös soittopyynnön.
s-posti: katja.vahakangas(at)ikaalinen.fi.

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutusta voi hakea pitkin vuotta. Kuntoutukseen pääsyyn vaikuttaa kuntoutuksen tarve ja kiireellisyys. Suosituksen voi tehdä oma lääkäri, myös yksityislääkärin suositus käy.

Yhdyshenkilö Merja Peltola puh. 050 322 5826
Yhteydenotot ma-pe klo 8.30-11

Potilasasiamies

Hämeenkyrön terveyskeskuksen potilasasiamiehenä toimii perusturvakeskuksen sosiaalityöntekijä Leena Kyröjoki puh. 050 401 0210.

Potilasasiamies neuvoo ja opastaa potilaan oikeuksiin, asemaan ja potilasvahinkoihin liittyvissä asioissa.

Muistutus

Potilas, joka on tyytymätön terveyden- tai sairaanhoidossa saamaansa tutkimukseen, hoitoon tai kohteluun voi tehdä muistutuksen asiasta. Muistutuksen avulla pyritään vaikuttamaan siihen, että epäkohtia korjataan.

Muistutus, mielellään kirjallisena, tehdään terveyskeskuksen ylilääkärille. Se voi olla vapaamuotoinen tai tehty lomakkeelle, joita on saatavissa terveyskeskuksen potilastoimistossa,
tai alla olevasta linkistä.

Tiedostot