Dialyysiyksikkö

Dialyysin puh. 050 310 0744 ja 050 310 0755.

Kuusipaikkainen täysin uudistetuissa tiloissa toimiva dialyysiyksikkö tarjoaa keinomunuaishoitoa eli hemodialyysiä munuaisten vajaatoimintaa sairastaville hämeenkyröläisille ja lähikuntien potilaille. Useimmat kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat käyvät 4-5 tunnin hoidossa kolme kertaa viikossa. Hoidon aikana voi katsella televisiota, kuunnella radiota, lepäillä ja keskustella toisten potilaiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Potilas ja dialyysihoitaja suunnittelevat yhdessä jokaisen hoitokerran. Mikäli potilas ei saa munuaisensiirtoa, dialyysihoito jatkuu koko loppuelämän ajan.

Tarjoamme yksilöllistä, laadukasta ja joustavaa hoitoa potilaille. Tuemme omatoimisuutta ja hoidon jatkuvuutta. Potilaamme tulevat dialyysihoitoon joko kotoa tai lähialueen laitoksista. Teemme jatkuvaa yhteistyötä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan dialyysiyksikön kanssa toimien ns. TaYS:n satelliittidialyysiyksikkönä.

Sijainti ja aukiolo

Dialyysiyksikkö sijaitsee sosiaali- ja terveyskeskuksen, vuodeosastoja yhdistävällä välikäytävällä.
Yksikön toiminta on maanantaista lauantaihin.

Henkilökunta

Dialyysihoitoa Hämeenkyrössä toteuttavat TaYS:sta hemodialyysiluvan saaneet sairaanhoitajat, asiantuntijahoitajat Terhi Hakala ja Piia Ekstam.

TaYS:n nefrologi ja asiantuntijasairaanhoitaja käyvät dialyysiyksikössämme noin kerran kuukaudessa tapaamassa potilaat.

Tarvittaessa yhteydenotot puh. 050 310 0744 tai 050 310 0755

Tarjoamme vierailudialyysihoitoja myös ulkopaikkakuntalaisille.