Elämäntapaohjaus

Ravitsemus

Ravitsemushoito on tärkeää hemodialyysiasiakkaalle lääke- ja dialyysihoidon lisäksi. Ruokavalioon tarvitaan ruoka-aineiden lisäyksiä sekä rajoituksia. Hemodialyysiasiakkaan on tärkeä pitää huolta riittävästä energian ja proteiinien saannista. Puolestaan nesteiden, kaliumin ja fosforin saantiin tarvitaan rajoituksia. Seuraavaksi lyhyesti ruoka-aineiden saantisuosituksista.

  • Energia: Riittävästä energiansaannista on pidettävä huolta. Suositus energian saannille on 30-35kcal/kg/vrk, kun asiakas on normaalipainoinen. Monien hemodialyysiasiakkaiden ruokavalio voi kuitenkin olla huono. Jos energiamäärä ei ole riittävä, sitä voidaan lisätä sokerilla, rasvalla, kasvikermalla sekä kermankaltaisilla kaura- ja soijavalmisteilla.
  • Proteiini: Elimistön proteiinin tarve on suurentunut hemodialyysiasiakkaalla. Proteiinin suhteen tulee pitää huolta sen riittävästä ja laadukkaasta saannista. Proteiinin saantisuositus on 1-1.2 g/kg/vrk. Hyvinä proteiininlähteinä toimivat liha, kala, broileri, liha-ja kalaleikkeleet, munanvalkuainen, raejuusto ja tarvittaessa täydennysravintovalmisteet. Asiakkaan tulisi välttää prosessoituja lihatuotteita, sillä ne sisältävät tarpeetonta natriumia sekä fosforia.
  • Fosfori: Munuaisten vajaatoiminnan edetessä vereen alkaa kerääntyä fosforia. Fosforin saannin tulisi olla 800-1000 milligrammaa vuorokaudessa. Fosforia pitävät sisällään maitovalmisteet, liha, kala, kananmuna sekä palkokasvit. Sitä voi olla myös fosfaatin muodossa eräissä lisäaineissa.
  • Kalium: Munuaisten vajaatoiminnassa kaliumpitoisuus pyrkii nousemaan liian korkeaksi. Kaliumin saanti tulisi rajata 2000-2500 mg/vrk. Kaliumia löytyy jossain määrin lähes kaikista ruoka-aineista. Etenkin peruna, kasvikset, marjat, hedelmät, liha, kala ja nestemäiset maitovalmisteet sisältävät runsaasti kaliumia. Kasvisten, marjojen sekä hedelmien kaliumpitoisuutta on mahdollista vähentää keittämällä. Vähän kaliumia sisältävät puolestaan metsämarjat, säilyke- ja pakastetuotteet sekä vaaleat viljatuotteet. Hemodialyysiasiakkaalle suositellaan kahvin sijasta teetä ja perunan korvikkeeksi riisiä tai pastaa.
  • Neste- ja suola: Hemodialyysiasiakkaan virtsaneritys vähenee, jolloin nesterajoitus on välttämätön. Nesteen määrä rajoitetaan potilaan virtsan määrään + 500-700 ml nestettä. Neste määrään lasketaan ns. näkyvä neste eli paljon nestettä sisältävät ruuat ja juomat kuten kiisselit, vellit, jogurtit, keittojen liemet ja viilit. Runsas kasvisten käyttö voi myös lisätä nesteiden saantia, sillä niiden nestepitoisuus on yli 80%. Asiakas voi itsenäisesti seurata nesteiden saantia kirjaamalla saamansa nesteet ylös. Nesterajoituksen myötä suolarajoite on oleellinen, sillä suola sitoo elimistöön nestettä. Suolan saanti voi myös lisätä janon tunnetta, mikä lisää juomista. Suolan määrän olisi suositeltavaa olla alle 5 grammaa vuorokaudessa. Puolestaan natriumia tulisi saada alle 2 grammaa vuorokaudessa. Suolan määrää ruokavaliossa voidaan kontrolloida suosimalla vähäsuolaisia tai suolattomia elintarvikkeita. Lisäksi ruoanlaitossa suola voidaan korvata mausteilla.

Lääkehoito

Monet lääkkeet poistuvat kokonaan tai osittain munuaisten kautta. Munuaisten toiminnan heikentyessä ne eivät pysty poistamaan lääkeaineita elimistöstä. Tällöin lääkeaineita voi alkaa kertyä elimistöön ja niiden vaikutukset saattavat voimistua. Toisaalta tulee myös ottaa huomioon, että hemodialyysihoidon aikana elimistöstä poistuu lääkeaineita. Lääkehoidossa on tärkeää ottaa huomioon lääkkeiden annokset ja antoajat, jotta niistä saadaan tarvittava hyöty.

Monilla asiakkailla esiintyy verenpaineen nousua. Korkea verenpaine vaurioittaa munuaisia entisestään, joten sitä voidaan alentaa ACE-estäjillä, ATR-salpaajilla tai diureeteilla. Tavoitetaso verenpaineelle on 130/80mmHg.

Särkylääkkeistä asiakkaalle sopii parhaiten parasetamoli, koska se poistuu elimistöstä maksan kautta. Asiakkaan mahdollista anemiaa voidaan hoitaa erytropoietiinilla.

Munuaisten vajaatoiminta voi aiheuttaa asiakkaalle happamuustilan. Tämän korjaamiseksi voidaan käyttää kalsiumkarbonaattia- tai asetaattia ja tarpeen vaatiessa bikarbonaattia.

Sosiaaliturva

Hemodialyysiasiakkaat ovat oikeutettuja saamaan taloudellista tukea sairautensa hoitoon. Niiden tarkoitus on auttaa asiakkaiden selviytymistä arjessa. Asiakas on oikeutettu seuraaviin korvauksiin:

  • Sairauspäivärahaan ja työkyvyttömyyseläkkeeseen, joka korvaa ansion menetystä työkyvyttömyyden aikana. Saman sairauden osalta sairauspäivärahaa voidaan Kelan mukaan maksaa 300 arkipäivältä. Osasairauspäivärahalla voidaan tukea osa-aikaiseksi töihin palanneen asiakkaan taloutta. Jos työkyvyttömyys jatkuu yli 300 päivää, siirrytään työkyvyttömyyseläkkeeseen.
  • Lääkekorvauksiin, jotka lääkäri on määrännyt reseptillä sairauden hoitoon. Korvausluokkia on peruskorvaus 40%, alempi erityiskorvaus 65% sekä ylempi erityiskorvaus 100%.
  • Matkakorvauksiin, kun asiakas kulkee hemodialyysihoitoihin. Kela korvaa matkakustannukset yleensä halvimman matkustustavan mukaan.
  • Vammaistukeen ja eläkkeensaajan hoitotukeen, kun asiakas on pitkäaikaissairas. Vammaistuki on jaettu perusvammaistukeen, korotettuun vammaistukeen sekä ylimpään vammaistukeen. Eläkkeensaajan hoitotuki on jaettu perushoitotukeen, korotettuun hoitotukeen ja ylimpään hoitotukeen.

Elämänlaatu

Hemodialyysihoitojen aloittaminen on suuri elämänmuutos. Hemodialyysihoidot vaativat asiakkaan sitoutumista hoitoihin noin kolme kertaa viikossa, 4-5 tuntia kerrallaan. Elämänlaatua voivat parantaa asiakkaan läheiset ihmissuhteet. Tämän lisäksi vertaissuhteista voi olla asiakkaalle hyötyä, niitä voi luoda hoitokerroilla. Tärkeää on myös, että asiakkaat pitävät toivoa yllä sairaudesta selviytymisen suhteen.

Elämänlaatua voi parantaa liikunnan harrastaminen ja ulkoilu. Hemodialyysiasiakkaan on hyvä harrastaa kohtuullisesti rasittavaa liikuntaa, oman jaksamisen mukaan. Liikunta auttaa kykyä selvitä päivittäisistä toiminnoista. Aluksi se tulisi aloittaa rauhallisesti esimerkiksi 15-20 minuuttia päivässä 3-4 kertaa viikossa. Asiakkaan täytyy ottaa huomioon, ettei fistelikäteen tule kohdistua painetta tai puristusta.

Hemodialyysi asiakkaan haastattelu

Kuvat