Hemodialyysihoito

Hemodialyysihoidon toteutus

Hemodialyysihoitoa käytetään silloin, kun omat munuaiset eivät enää hoida tehtäviään. Hemodialyysihoidolla tarkoitetaan veren puhdistamista kuona-aineista ja ylimääräisestä nesteestä. Asiakkaalle määritellään kuivapainotavoite, joka on hemodialyysihoidon jälkeinen paino. Hoidon nesteenpoistomäärä määritellään siten, että päästään kuivapainotavoitteeseen.

Asiakkaan verta kierrätetään dialyysilaitteen avulla dialysaattorin läpi, jota kutsutaan keinomunuaiseksi. Keinomunuainen puhdistaa veren kuona-aineista ja poistaa ylimääräisen nesteen. Puhdistettu veri palautetaan dialyysilaitteen avulla takaisin asiakkaaseen. Hemodialyysihoidon toteuttaminen vaatii veritien, jotta sitä voidaan toteuttaa.

Hemodialyysihoitoa toteutetaan keskimäärin kolmena päivänä viikossa. Kesto on asiakkaasta riippuen 4-5 tuntia. Hemodialyysi toteutuu useimmiten dialyysiyksiköissä, mutta sitä on myös mahdollista toteuttaa kotidialyysinä. Se vaatii kuitenkin asiakkaan kyvyn toteuttaa hoitoa itsenäisesti.

Alla olevissa videoissa kuvataan hemodialyysihoidon vaiheet

Veritiet

Hemodialyysiasiakas tarvitsee veritien, jotta hemodialyysihoitoa voidaan toteuttaa. Veritie voi olla AV-fisteli, grafti eli keinosuoni tai keskuslaskimokatetri.

AV-fisteli

AV-fisteli tehdään pienellä päiväkirurgisella verisuonileikkauksella, joka tehdään puudutuksessa. Yleensä asiakas pääsee saman päivän aikana kotiin. AV-fistelissä kirurgi yhdistää yleensä ranteesta tai kyynärtaipeesta kaksi suonta; valtimon eli arterian ja laskimon eli venan, joista tulee nimi AV-fisteli. Suonten yhdistämisen seurauksena hemodialyysilaitteen vaatima verenvirtaus suonessa kasvaa. Verenvirtauksen kasvu helpottaa dialyysineulojen pistämistä suoneen. Leikkauksen jälkeen fistelin tulee kehittyä vähintään kaksi viikkoa. Fistelin kehittyessä laskimosuonet laajenevat, jonka seurauksena iholle kehittyy kohouma. Fistelistä tulee kuulua trilli eli suhina. Trilli syntyy kun verenvirtaus suonissa kasvaa. AV-fistelikädestä ei tulisi ottaa verinäytteitä eikä verenpainetta.

AV-grafti

AV-grafti tarkoittaa asiakkaaseen asennettua keinosuonta. Keinosuoni on keinomateriaalista valmistettu putki, jonka päät yhdistetään hemodialyysiasiakkaan laskimoon ja valtimoon. Toimenpide tehdään polikliinisesti tai sairaalassa. AV-graftia voi käyttää 2-3 viikon kuluttua leikkauksesta.

Tunneloitu & väliaikainen hemodialyysikatetri

Tunneloitua hemodialyysikatetria käytetään sellaisilla asiakkailla, joiden suonet eivät kestä AV-fisteliä tai AV-graftia. Dialyysikatetreja on erilaisia ja niistä valitaan asiakkaalle sopivin. Dialyysikatetri asetetaan asiakkaan oikeanpuolimmaiseen solis- tai kaulalaskimoon.

Väliaikaista dialyysikatetria voidaan käyttää silloin, jos hoidon tarve on äkillinen tai tiedetään, että ei tarvita pitkäaikaista hemodialyysihoitoa. Väliaikainen dialyysikatetri asetetaan kaulan alueen verisuoniin. Väliaikaisen dialyysikatetrin käyttöaika on alle yksi kuukausi.

Molemmat hemodialyysikatetrit ovat herkkiä infektioille, tämän vuoksi on tärkeää pitää dialyysikatetrin juuri puhtaana ja huolehtia hyvästä kiinnityksestä.

Kuvat