Hammashoidon maksut

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito sekä suun ja leukojen erikoissairaanhoito

Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta peritään perusmaksuna

  • hammaslääkärin antamasta hoidosta 13,10 euroa käynniltä
  • erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta 19,20 euroa käynniltä
  • suuhygienistin antamasta hoidosta 10,20 euroa käynniltä.

Edellä mainittujen perusmaksujen lisäksi terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta sekä suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta peritään maksut kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisista toimenpiteistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärien suuruisina.

Nämä maksut peritään myös silloin, jos tutkimus tai hoito annetaan terveyskeskuksen lähetteellä yksityisellä hammaslääkäriasemalla.

Henkilöitä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraaritunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta (laki 1039/1997) ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 50,80euroa (alk. 1.1.2018)