Oikomishoito

Mitä hampaiston oikomishoito on?

Oikomishoidon tavoitteena on turvata lapselle hyvä ja toimiva purenta. Hoidon avulla ohjataan leukojen kasvua ja hampaiden puhkeamista ja korjataan jo syntyneitä virheasentoja. Oikomishoito on osa lasten ja nuorten maksutonta suun terveydenhoitoa.

Miten oikomishoito on järjestetty?

  • Purennan kehitystä tarkkaillaan suun terveystarkastusten yhteydessä. Mikäli purennassa havaitaan poikkeamaa, oikomishoidon erikoishammaslääkäri arvioi tilanteen.
  • Erikoishammaslääkäri arvioi lapsen oikomishoidon tarpeen kaikilta 3-luokkalaisilta ja suunnittelee tarvittaessa hoidon.
  • Oikomishoito toteutetaan sen vaikeusasteesta riippuen joko oman hammaslääkärin tai erikoishammaslääkärin toimesta.
  • Jos vanhemmat ovat huolissaan lapsen purennasta, on paras ottaa yhteys omaan hammaslääkäriin, joka tarvittaessa tekee lähetteen erikoishammaslääkärille.