Palvelut eri ikäisille

Kaikilla Hämeenkyröläisillä tai Hämeenkyrön terveyskeskuksen palveluita käyttävillä on mahdollisuus hakeutua kunnalliseen hammashoitoon. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidontarpeen arvion ajanvarauksen yhteydessä.

Lasta odottava perhe

 • Vanhempien suu on hyvä tarkastaa ja hoitaa kuntoon ennen lapsen syntymää, sillä suun bakteerit ovat syljen välityksellä tarttuvia. Odotusaika on otollinen hetki omaksua tietoa tulevan lapsen suun terveydestä ja hoidosta, sillä vanhempien terveys-, ravinto- sekä suunhoitotottumukset siirtyvät helposti lapselle.
 • Ensimmäistä lasta odottavilla vanhemmilla on mahdollisuus osallistua maksuttomaan suun terveydentilan ja hoidontarpeen arvioon. Käynti on osa neuvolatoimintaa ja siksi maksuton molemmille vanhemmille. Käynti ei sisällä suun tutkimusta, vaan arviointi suun terveydentilasta ja hoidon tarpeesta tehdään keskustelun perusteella. Myös neuvolan perhevalmennuksessa voit kysyä suun terveyteen ja ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä.
 • Muut kuin ensimmäistä lasta odottavat vanhemmat käyvät hammashoitolassa suun tutkimuksissa yksilöllisesti määritellyn hoitovälinsä mukaisesti. Mikäli edellisestä hammashoitokäynnistä on kulunut jo pidemmän aikaa tai suussa on hammashoidon tarvetta,

Hammashoitoajat varataan sähköisen ajanvarauksen kautta tai soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseen (040 133 0400, ma-pe klo 8-15)

Alle kouluikäiset

 • Alle kouluikäiset kutsutaan suuhygienistille suun terveystarkastukseen 2-, 4- ja 5-vuotiaana.
 • Lapselle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa määritellään seuraavat suuhygienisti- ja hammaslääkärikäyntien ajankohdat, kotihoito, sekä korjaava hoito.
 • Jos lapsi on äskettäin muuttanut Hämeenkyröön, kutsujärjestelmässämme ei ole häntä koskevia tietoja. Tällöin huoltajat huolehtivat ensimmäisen käynnin varaamisesta hammashoitolaan.

Katso vinkit, miten pidät alle kouluikäisen suun terveenä.

Koululaiset

 • Koululaiset kutsutaan suun terveystarkastukseen 1., 5. ja 8. luokalla.
 • Yksilöllisen tarpeen mukaan tarkastuksia tai ylläpitohoitoon liittyviä käyntejä voi olla myös useammin.
 • Oikomishoidon erikoishammaslääkäri arvioi oikomishoidon tarpeen kaikilta 3-luokkalaisilta ja suunnittelee tarvittaessa hoidon.

Katso vinkit koululaisen suunterveyteen.

Opiskelijat

 • Kaikki Hämeenkyrössä opiskelevat, jotka kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin, voivat kotipaikasta riippumatta hakeutua suun terveydenhuoltoon.
 • Hammashoitoajat varataan sähköisen ajanvarauksen kautta tai soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseen (040-1330400, ma-pe klo 8-15)

Katso suunhoitovinkit nuorelle.

Aikuiset

Hammaslääkäri tai suuhygienisti tekee aikuispotilaille yksilöllisen hoitosuunnitelman, jossa määritetään hoidon tarve, hoidon toteuttamisen aikataulu, sekä seuraavan tarkastuksen tai ylläpitohoitokäynnin ajankohta. Hoitosuunnitelma perustuu aina hoidon tarpeeseen ja vaatii potilaan sitoutumista suun omahoitoon. Hoidontarpeen arvio voidaan tehdä myös ajanvarauksen yhteydessä.

Katso vinkit terveeseen hymyyn.

Veteraanit

Henkilöitä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraaritunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta (laki 1039/1997) ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.