Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen tehtävänä on mahdollistaa ikääntyvien kuntalaisten turvallinen asuminen kotona sekä tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Toiminnan painopiste on kotiin annettavissa palveluissa, jotka perustuvat ikäihmisten tarpeisiin yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti.

Neuvontaa palveluihin liittyvissä asioissa antaa
IKÄNEUVO p. 040 733 3949