Asiakasohjaus

Ikäihmisten ASIAKASOHJAUS

Asiakasohjaaja on ikäihmisen palveluiden koordinoija ja vastuuhenkilö. Toiminnan pohjana on asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen. Asiakkaalle nimetään oma asiakasohjaaja, joka toimii ”ikäihmisen äänenä” palvelupolun eri vaiheissa.

Asiakasohjaukseen ohjataan

 • mikäli neuvonnassa tai muiden yhteistyötahojen osalta todetaan ikäihmisen tarvitsevan laaja-alaisempaa palvelutarpeen arviointia.

Asiakasohjauksessa

 • asiakasohjaaja kartoittaa tilanteen ja sopii tarvittaessa asiakkaan kanssa
  kotikäynnin
 • tehdään laaja-alainen ja yksilöllinen palvelutarpeen arviointi jonka pohjana on ikäihmisen itse määrittämät tarpeet ja toiveet
 • sovitaan yhteisesti tavoitteet palveluille
 • laaditaan yhdessä asiakassuunnitelma
 • asiakasohjaaja käynnistää palvelut sekä tarvittaessa muuttaa sovitut palvelut eri yhteistyötahojen kanssa
 • asiakassuunnitelmaa seurataan, arvioidaan ja muutetaan tarpeen mukaan
 • seurataan palveluiden tarpeellisuutta, kattavuutta ja laatua

  Neuvontaa palveluihin liittyvissä asioissa antaa IKÄNEUVO p. 040 733 3949