Ikäihmisten asumispalvelu

ASUMISPALVELUT

Asumispalveluiden päällikkö Satu Vina puh. 050 373 0412
vastaa ikäihmisten asumispalveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä

Hakeutuminen asumispalveluihin

Hämeenkyrössä toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen alueella moniammatillinen SAS-työryhmä (=selvitä-arvio-sijoita), jonka tehtävänä on selvittää hämeenkyröläisten palvelutarvetta ja käsitellä tehostetun palveluasumisen hakemukset. Työryhmän yhteisen näkemyksen perusteella tehdään palveluasumispäätökset.

Asiakkaiden etuus- ja maksuasiat
toimistosihteeri Anneli Kivimäki puh. 050 376 5232

Tiedostot